DEBAT: Nyttejob nytter ikke

"Når nu det faktisk går fremad med at få både mænd og kvinder med ikke-vestlig baggrund i arbejde, hvorfor så ikke gøre mere af det, der virker?"

Jeg undrer mig. De seneste 15 år er flere end 70.000 mennesker med indvandrerbaggrund kommet ind på arbejdsmarkedet – og andelen af især kvinder er vokset kraftigt de seneste år. Så når nu det faktisk går fremad med at få både mænd og kvinder med ikke-vestlig baggrund i arbejde, hvorfor så ikke gøre mere af det, der virker?

Frem for stædigt at fastholde projekt ’Nyttejob’, som nemt kan ende med mere fattigdom, meningsløs aktivering og ikke mindst mere bureaukrati – når ansatte på jobcentrene skal administrere arbejdspligt for 27.000 flere borgere – så kunne regeringen vælge at udbygge integrationsindsatsen ud fra succesopskriften: Jobrettede indsatser kombineret med danskundervisning samt sociale indsatser og sundhedstilbud.

Politikerne giver ikke indtryk af, at det går fremad med integrationen – eller beskæftigelsen i det hele taget, for den sags skyld. Mette Frederiksen kalder forslaget om nyttejob ’et signal til hele Danmark’. Og måske ligger svaret her – at det er vigtigere for regeringen at sende signaler om at være ’tough on immigrants’ end at lykkes med integrationen.

Jeg har i hvert fald svært ved at se andre grunde, for vi har aldrig haft så mange i arbejde som nu i Danmark. Folk vil gerne arbejde. Jeg er helt med på, at vi kan og skal gøre mere. Fire ud af ti ikke-vestlige kvinder er fortsat ikke i arbejde. Der er kulturelle barrierer, men socialrådgivere og andre, der arbejder med målgruppen, ved, at målrettede indsatser og opkvalificering virker, hvis kvinderne kan se meningen med det.

Ligesom alle os andre har de brug for at vide, at det, de gør, giver mening. Det er det, vi skal gøre mere af. Jeg håber, politikerne vil lytte til os, der kender virkeligheden.


Tania Larsen Kvist er fællestillidsrepræsentant, Aalborg Kommune, og medlem af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse