Guiden: OK24 – Sådan får du indflydelse på din nye overenskomst

Hvordan skal kravene til din nye overenskomst se ud? Mere fleksibel arbejdstid? Mere i løn? Flere seniorrettigheder? Højere løn og pension? Ret til introforløb til nyuddannede? Det er nu, at du sammen med dine kolleger kan få indflydelse på den kommende overenskomst og være med til at skabe konkrete forbedringer i jeres arbejdsliv.

Hvilke krav skal i spil ved OK24?

I Dansk Socialrådgiverforenings OK-spil er der 17 kort med forskellige krav. Du kan se forslagene til krav her:

 • 4-dages arbejdsuge
 • Flere seniorrettigheder
 • Lokal løn
 • Ret til nedsat tid
 • Ligeløn, som modsvarer andre MVU-grupper
 • Ret til introforløb til nyuddannede
 • Højere løn
 • Mere betalt barsel
 • Flere arbejdsmiljørettigheder – eksempelvis passende arbejdsmængde/lavere sagstal
 • Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter
 • Fritvalgsordning (Løn/pension/frihed)
 • Mere ferie
 • Ret til videre- og efteruddannelse
 • Højere pension
 • Mere betalt frihed ved barns sygdom
 • Bedre mulighed for hjemmearbejde
 • Mere fleksibel arbejdstid

Deltag i klubmøde

For at kunne forhandle den bedst mulige overenskomst er det afgørende for Dansk Socialrådgiverforenings ­forhandlingsdelegation at vide, hvilke krav socialrådgiverne lægger vægt på og prioriterer højest.

Derfor tager din tillidsrepræsentant initiativ til, at I på jeres arbejdsplads på et klubmøde får diskuteret, hvilke krav, der bør prioriteres højest. Derefter sender tillidsrepræsentanten jeres forslag til prioriterede krav til Dansk Socialrådgiverforening inden august – for statsansatte er det i løbet af juni.

Spil om kravene

Dansk Socialrådgiverforening har lavet et OK-spil, som kan danne baggrund for jeres diskussion af krav til overenskomstforhandlingerne. Der er 17 kort med forskellige krav – og det kan sagtens være, at der i din klub også kommer helt nye forslag til krav.

Det tager cirka en time at spille OK-spillet. Efter fjerde og sidste runde skulle I gerne stå med en række prioriterede krav, som sendes til Dansk Socialrådgiverforening.

Find spillet i en printvenlig version på socialraadgiverne.dk/ok24

Forhandlingsbordet

Når Dansk Socialrådgiverforening har modtaget jeres prioriterede krav – og de er blevet godkendt af hovedbestyrelsen – sendes de videre til de forhandlingsfællesskaber, som forhandler på vegne af alle de offentligt ansatte.

Forhandlingsfællesskaberne og arbejdsgiverne forhandler om de generelle krav, mens Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsdelegation selv forhandler de specielle krav – som specifikt vedrører socialrådgivere – med KL, Danske Regioner og staten.

Stem om OK24

I løbet af foråret 2024 – altså om et lille års tid, nærmere bestemt i april – skal du og dine kollegaer stemme om jeres nye ­overenskomst ved en urafstemning.


Køreplan for OK24

Selv om overenskomstforhandlingerne først går i gang i starten af 2024, så er der mange trin i processen inden da. Få overblikket her:

 • April – august
  Tillidsrepræsentanter på det statslige, regionale og kommunale område inviterer til klubmøder. Her skal medlemmernes krav til overenskomstforhandlingerne prioriteres og sendes til Dansk Socialrådgiverforening.
  For det statslige område skal kravene prioriteres og indsamles senest i løbet af juni.
 • August – oktober
  DS’ forhandlingsdelegation behandler medlemmernes krav på de tre områder, hvorefter DS’ hovedbestyrelse godkender dem. DS’ forslag til generelle krav på det statslige område sendes til CO10 (Centralorganisationen af 2010), mens DS’ forslag til generelle krav på det kommunale og regionale område sendes til OAO (Offentligt Ansattes Organisationer).
 • November – december
  CFU (Centralorganisationernes Fælles­udvalg) og Forhandlingsfællesskabet godkender de generelle krav. Både de generelle krav og DS’ specielle krav udveksles med arbejds­giverne på det statslige, regionale og kommunale område.
 • Januar 2024
  Forhandlinger på alle tre områder.
  DS forhandler direkte med arbejdsgiverne om de specielle krav.
 • Februar 2024
  Afsluttende forhandlinger. Der indgås generelle forlig samt DS-forlig for hver af de tre områder.
 • Marts 2024
  Hovedbestyrelsen godkender overenskomstresultaterne.
 • April 2024
  Urafstemning om overenskomstresultaterne.

Vidste du, at…

Det er Dansk Socialrådgiverforening, der sammen med arbejdsgiverne forhandler din overenskomst, og at du som medlem kan være med til at bestemme, hvad der skal forbedres i overenskomsten?

Dansk Socialrådgiverforening indgår overenskomstaftaler med Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og staten, når der forhandles overenskomst hvert andet eller tredje år. Her aftales løn- og ansættelses­betingelser for samtlige socialrådgivere i hele landet, alt efter ansættelsessted og arbejds­giver (kommune, region eller stat).

Dansk Socialrådgiverforening har opnået mange gode resultater eksempelvis seks ugers ferie, ret til at passe sit syge barn og seniorrettigheder.

De nuværende overenskomster udløber 31. marts 2024. Socialrådgivere på private overenskomster er netop blevet forhandlet af Dansk Socialrådgiverforening.


Hvad er den danske model?

Noget helt særligt ved det danske arbejdsmarked er, at lønmodtagere og arbejdsgivere selv forhandler løn og arbejdsvilkår. Man kan ikke slå op i en lov og se, hvad man skal have i løn, hvor længe man skal arbejde, og hvor meget man skal have i pensionsbidrag. Det er organisationerne for lønmodtagere og arbejdsgivere, der aftaler rettighederne og de fælles spilleregler, som nedfældes i overenskomster.

Den danske model stammer fra den 5. september 1899, hvor lønmodtagerne i det, der svarer til nutidens Fagbevægelsens Hovedorganisation, og arbejdsgiverne i Dansk Arbejdsgiverforening indgik ”Septemberforliget” efter en flere måneder lang storlockout på arbejdsmarkedet. Med forliget blev arbejdsmarkedets parter enige om de grundlæggende fagretlige principper, der langt hen ad vejen stadig gælder i dag, og som derfor er blevet kaldt ”arbejdsmarkedets grundlov”.


Vil du have seneste nyt om OK24?
Hvis du vil følge med i OK24, så husk at følge Dansk Socialrådgiverforening på facebook.com/dansksocialraadgiverforening. Du kan også blive opdateret ved at tilmelde dig Dansk Socialrådgiverforenings nyhedsbrev på socialraadgiverne.dk – nederst på siden under ’Hold dig opdateret’.


De forhandler din overenskomst
Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsdelegation består af forkvinde Signe Færch og DS’ tre regionsforpersoner: Rasmus Balslev, Trine Quist og Mie Vode Moll.