Ja tak til højere karakterkrav på socialrådgiveruddannelsen

”Vi kan ikke bare vente på, at det bliver attraktivt at uddanne sig til socialrådgiver, mens vi ser på en nedadgående spiral, hvor kvaliteten af de færdiguddannede bliver ringere og ringere.”

Anders Fløjborg, formand for DS’ Ledersektion:

Vi skal passe rigtig godt på socialrådgiveruddannelsen. Jeg mener, at der skal indføres et adgangskrav på socialrådgiveruddannelsen, som afspejler uddannelsens faglige niveau, for eksempel et karaktergennemsnit på 6 eller 7 på kvote 1. Jeg deler den bekymring, som jeg hører flere steder, at nogle af de socialrådgivere, der bliver uddannet i dag, ikke har et tilstrækkeligt fagligt niveau. Vi bliver nødt til at sikre, at uddannelsen er afstemt med kravene til, hvad en socialrådgiver skal kunne som færdiguddannet. Det er også vigtigt, at uddannelsen kan tiltrække de fagligt stærke, som kan læse videre på en kandidatuddannelse bagefter.

Hvis vi for alvor skal have vendt fagets rekrutteringskrise, skal vi have etableret nogle ordentlige arbejdsvilkår, for det er dem, der skræmmer folk væk fra at uddanne sig til socialrådgiver. Men vi kan ikke bare sidde og vente på, at det bliver attraktivt at uddanne sig til socialrådgiver, mens vi ser på en nedadgående spiral, hvor kvaliteten af de færdiguddannede socialrådgivere bliver ringere og ringere. På et tidspunkt vil vi nå et niveau, hvor der skal seriøse reformer til for at redde socialrådgiveruddannelsen. Der er ingen vej udenom at få hævet niveauet generelt for de færdiguddannede. Vi har snakket om det her i flere år, nu er tiden inde til at gøre noget ved det.

Karakterer som retvisende indikator?

Spørgsmålet er så, om karakterer er en rimelig og retvisende indikator for, at nogen er velegnet til at blive socialrådgiver. Og her er mit svar, at det er den bedste indikator vi har. Og hvis man ikke lever op til karaktergennemsnittet, kan man søge ind via kvote 2. Den er jo netop til for, at for eksempel unge fra uddannelsesfremmede hjem, som måske ikke får de bedste karakterer, kan komme ind alligevel, fordi de har nogle andre kvalifikationer, som supplerer socialrådgiveruddannelsen rigtig godt.

Men der vil være en gruppe, der hverken vil kunne komme ind via kvote 1 eller kvote 2. Det er efter min mening ikke alle, der kommer ind på studiet i dag, der skal optages fremover. De skal ind på en anden uddannelse, som matcher deres kvalifikationer bedre.