Mit hadeord: Vilkår

Af Katrine Madsen, socialrådgiver og tillidsrepræsentant, Borgercenter Børn og Unge Nørrebro-Bispebjerg, Københavns Kommune

Jeg hader, når man bliver spist af med, at ’det er jo et vilkår’ i vores arbejde – eksempelvis, at vi som faggruppe bliver ramt af stress, at vi ikke føler, at vi gør vores arbejde godt nok, eller at vi ikke når vores arbejde inden for normal arbejdstid.

Det er trist, hvis det bliver normalen at italesætte vores dårlige arbejdsforhold som noget, vi ikke kan gøre noget ved. Vi skal udfordre, når ordet vilkår bliver brugt som en passiv, opgivende og ansvarsfralæggende ting. Og vi skal støtte hinanden i ikke at finde os i hvad som helst, fordi noget bliver fremlagt som et ’vilkår i arbejdet’.