”Børn taler om de svære følelser på en skånsom måde”

Mai-Britt Hadberg er ”sindssygt glad” for sit arbejde på Esbjerg Krisecenter. Hun har været sparringspartner på dialogværktøjer til børn, som gør det lettere at have børnesamtale på barnets præmisser.

”Børn taler om de svære følelser på en skånsom måde”

Foto: Michael Drost-Hansen

Der er flere grunde til, at Mai-Britt Hadberg trives i sit job. En af dem er den høje faglighed, som også har resulteret i, at Esbjerg Krisecenter har været med til at udvikle et dialogværktøj målrettet børn på krisecentre. Redskaberne består af en bog, et brætspil, samtalekort og 12 videoer, og det er ved at blive udbredt til familieretshuse, kommuner og andre krisecentre. Børnene får gennem dialog, leg og spil mulighed for at bearbejde deres oplevelser og indtryk.

– Det er et virkelig godt redskab, som hjælper børn til at tale om de svære følelser og situationer på en skånsom måde, så det er på børnenes præmisser og ikke føles som en afhøring.

Generelt oplever Mai-Britt Hadberg, at hun sammen med sine kolleger i dén grad gør en forskel for kvinder og børn.

– Jeg er sindssygt glad for mit arbejde. Og forleden fik vi et takkekort fra en kvinde, som havde ophold hos os for to år siden. Hun fortalte, hvordan sagen var endt – og hvilken forskel opholdet hos os har gjort i hendes liv. Sådan et kort er det hele værd.

Retfærdighed og rimelighed

Mai-Britt Hadberg fremhæver også, at hun får sat sin faglighed i spil gennem den socialfaglige bistand til kvinderne, der også rummer en tværfaglig indsats med kontakt til eksempelvis familieretshus, politi, hjemkommune og udlændingestyrelsen.

Det kræver, at hun holder sig ajour på ny lovgivning – og nogle gange udfordrer loven og lovens rammer.

– Jeg kan godt lide at gå ind i lovgivningen. Der er jo ikke en paragraf, der siger: ”Sådan foregår det på et krisecenter.” Man arbejder lidt på kanten af det meste lovgivning. For mig er retfærdighed og rimelighed vigtigt. For eksempel har jeg skrevet til ombudsmanden, da jeg ikke kan se rimeligheden i, at børne- og ungeydelsen ligedeles mellem mor og far, når far hverken har samvær eller bidrager til børnenes underhold.

Hun kan også i den grad bruge den viden, hun har med sig fra ni år i forskellige områder af beskæftigelsessystemet.

– Jeg har virkelig haft gavn af den ballast, jeg har med fra beskæftigelsesområdet. Forsørgelse er også et vigtigt element for mange af familierne hos os, fortæller Mai-Britt Hadberg og opsummerer sin arbejdsglæde:

– Alt sammen hjælper det familierne med at tage et lille skridt mod at skabe bedre trivsel – og håb for fremtiden.


CV Mai-Britt Hadberg
44 år, Esbjerg

  • 2016 – Esbjerg Krisecenter
  • 2009 – 2016 Socialrådgiver i Det Faglige Hus
  • 2007  Sygedagpengeafdeling i Varde Kommune
  • 2007  Uddannet socialrådgiver
  • 1998  Uddannet SOSU-assistent
  • 1996  Uddannet SOSU-hjælper