MIT ARGUMENT: Lovgivning spænder ben for hjælp til udsatte unge

Af Jane Ulstrup, socialrådgiver i Holbæk Kommunes ’Børn, Unge og Familier’

Den sektoropdelte lovgivning er en hæmsko for at hjælpe udsatte unge. Den betyder eksempelvis, at der mangler økonomi i grænseområderne. Flere af de unge, som jeg har samarbejdet med, kan ikke få et tilbud i psykiatrien, fordi psykiateren ikke finder det muligt at udrede og behandle de psykiske lidelser, når den unge har et misbrug. Når den unge så har gennemgået en udredning, er der for sjældent et behandlingstilbud, som matcher den unges ønsker og behov.

Derudover mangler der noget i stil med ungdomsboliger eller opgangsfællesskaber – som ikke kræver, at den unge er under uddannelse – eller er så omfattende som midlertidige botilbud – hvor den unge har råd til at bo og får støtte til at komme igennem en svær periode.