Arbejdspres og økonomi: Rundspørge på børneområdet, april 2023

Download PDF

Rundspørge gennemført april 2023 blandt myndighedssocialrådgivere på børne- og familieområdet samt på børnehandicapområdet.