Luk
Meld dig ind i en faggruppe

Arbejder du på beskæftigelsesområdet, på børne- og ungeområdet, i psykiatrien eller noget helt andet…?

Dansk Socialrådgiverforening har 25 faggrupper og faglige selskaber, hvor du kan være med til at udvikle socialrådgiverfaget ud fra dit specifikke arbejdsområde.

Meld dig ind i de faggrupper eller faglige selskaber, der matcher dit område – og vær med i et fællesskab, som styrker din faglighed.

Det er i faggrupperne og de faglige selskaber, at DS henter input til DS’ politik- og professionsudvikling. Faggrupperne er faglige fyrtårne, der tegner de store linjer i udviklingen af faget og profilerer professionen udadtil.

Faglig udvikling

Din faggruppe er et fællesskab, hvor du kan hente faglig inspiration i form af videndeling og kompetenceudvikling. I faggruppen kan du engagere dig i faglige diskussioner med dine socialrådgiverkolleger – med udgangspunkt i praksis, ny forskning og aktuelle socialpolitiske temaer.

Faglig ekspert

Din faggruppe påvirker den faglige udvikling og deler viden med Dansk Socialrådgiverforening og omverdenen. Faggruppen profilerer dit specifikke arbejdsområde og udvikler den særlige faglighed inden for dit felt.

Politisk aktør

Din faggruppe bruger sin praksis- og ekspertviden til at søge indflydelse på den førte socialpolitik både i forhold til Dansk Socialrådgiverforenings politikudvikling og i den offentlige og politiske debat.

Meld dig ind

Er du ikke allerede med i en faggruppe eller fagligt selskab? Vælg et fagligt netværk fra listen og læs, hvordan du melder dig ind. (Listen kommer frem, når du lukker denne besked)

Luk denne besked og vis ikke igen
Faglige netværk - Dansk Socialrådgiverforening

Faglige netværk

I de faglige netværk møder du socialrådgivere med indsigt og engagement i det enkelte arbejdsområde. Du kan melde dig ind under det enkelte netværk her på siden - eller kigge ind og finde inspiration, viden og kontaktpersoner.

Faggruppen Akademiske Socialrådgivere

Faggruppen Akademiske Socialrådgivere har omkring 540 medlemmer . Faggruppen henvender sig til socialrådgivere som er i gang med eller har en akademisk overbygning. Faggruppen arbejder for, at sikre medlemmernes interessere i DS.

Faggruppen Alkoholbehandlere

Faggruppen alkoholbehandleres fokus er i høj grad på alkoholbehandling og formidling af viden. Faggruppen Alkoholbehandlere har cirka 120 medlemmer, hvoraf de fleste er ansat i en kommune.

Faggruppen Beboerrådgivere

Faggruppen Beboerrådgivere har omkring 30 medlemmer, der varetager Dansk Socialrådgiverforenings interesser af faglig karakter.

Faggruppen Beskæftigelse

Faggruppens medlemmer er socialrådgivere, der arbejder med beskæftigelse. De varetager medlemmernes interesser på beskæftigelsesområdet og er DS' sparringspartnere.

Faggruppen Børn, Unge og Familier

Velkommen til faggruppen for socialrådgivere ansat på børne- og familieområdet i kommunerne. Gruppen diskuterer dilemmaer og forandringerne på børneområdet - hvilken betydning har det?

Faggruppen Bostøtte og Botilbud for Voksne

Faggruppen Bostøtte og Botilbud for Voksne er en ny faggruppe. Vi vil gerne fremme dialog mellem kollegaer. Både dem der arbejder på myndighedsområdet og dem der arbejder som socialrådgivere i den udførende bostøtte.

Faggruppen De Danske Børnehuse

Faggruppen er for socialrådgivere ansat i De Danske Børnehuse. Den varetager medlemmernes faglige og løn- og ansættelsesmæssige interesser og er Dansk Socialrådgiverforenings sparringspartner i forhold til området.

Faggruppen Døgninstitutioner og Opholdssteder

Som medlem af faggruppen for Døgninstitutioner og Opholdssteder kan du være med til at præge gruppens arbejde inden for fagområdet.

Faggruppen Fagbevægelsens Socialrådgivere

Faggruppen Fagbevægelsens Socialrådgivere er et landsdækkende netværk til vidensdeling og erfaringsudveksling mellem nye og erfarne socialrådgivere.

Faggruppen Faglige Koordinatorer

Vi er en nyoprettet faggruppen for medlemmer, som har en funktion som koordinator, fagkonsulent, teamleder mv. uden økonomisk- og personalemæssig ledelsesansvar. I faggruppen har vi fokus på vidensdeling og kompetenceudvikling specifikt ift. vores funktion. En funktion som kan være både dilemmafyldt og til tider ensomt.

Faggruppen Familiepleje

Faggruppen Familiepleje består af socialrådgivere, der er ansat som familieplejekonsulenter / netværkskonsulenter i kommunerne og i de fem tilsynsenheder samt andre socialrådgivere med interesse for området.

Faggruppen Handicap

Faggruppen af Handicaprådgivere har omkring 775 medlemmer og henvender sig til alle medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, som arbejder inden for handicapområdet.

Faggruppen Hjemløse

Faggruppen tæller cirka 180 medlemmer, som er ansat inden for hjemløseområdet. Faggruppen består også af medlemmer der er i berøring med hjemløseområdet eller har interesse herfor.

Faggruppen Kriminalforsorgen

Find ud af mere om faggruppen Kriminalforsorgen - og meld dig ind.

Faggruppen Kvindekrisecentre og ambulante tilbud til kvinder, der har været udsat for vold

Faggruppen Kvindekrisecentre har omkring 85 medlemmer. Find ud af mere om den og rapporten: Fremtidsvisionerne for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst.

Faggruppen Professionshøjskoler og AAU

Faggruppen blev stiftet i 2009 og består af medlemmer af DS ansat på professionshøjskolerne og Aalborg Universitet (AAU).

Faggruppen Revalidering

Er revalideringen død? Det tror vi næppe og især ikke efter førtidspensions- og fleksjobreformen. Velkommen til Faggruppen Revalidering - få mere at vide om hvem, hvad og hvornår.

Faggruppen Skole- og dagtilbudssocialrådgivere

Vi arbejder på skoler og i dagtilbud - det kan være alt fra almindelige folkeskoler og friskoler til børnehaver, vuggestuer, dagpleje o. lign.

Faggruppen Stof

Faggruppen Stof blev stiftet i november 2004 med et ønske om at skabe et fagligt netværk inden for området Stofmisbrug.

Faggruppen Tortur- og traumebehandlere

Faggruppen Tortur- og traumebehandlere blev stiftet i 2002. Vil du - blandt meget andet - være med til at inspirere og hjælpe andre socialrådgivere i udviklingen af den socialfaglige indsats?

Fagligt netværk for øko-socialt arbejde

Dansk Socialrådgiverforening har stiftet et netværk for alle, der interesserer sig for bæredygtigt/grønt/øko-socialt arbejde. Formålet med etableringen af netværket er at skabe et forum, hvor vi kan dele viden, udveksle erfaringer, diskutere, sparre, støtte og inspirere hinanden i det faglige arbejde med en bæredygtig/øko-social dagsorden.

Fagligt netværk om LGBT

Siden er under udarbejdelse

Fagligt Selskab for Psykiatrisocialrådgivere

Psykiatrifaggruppen er for socialrådgivere ansat i hospitalspsykiatri, distriktspsykiatri, social- og lokalpsykiatri og i kommunale forvaltninger, hvor arbejdsområdet og målgruppen hovedsagelig er psykisk syge.

Fagligt Selskab for Socialrådgivere ansat i Retspsykiatri

Fagligt Selskab for Socialrådgivere ansat i Retspsykiatri består af medlemmer, der er ansat på retspsykiatriske afdelinger i hele landet eller på Retspsykiatrisk Klinik i København.

Fagligt Selskab for Socialrådgivere i Børne- og ungdomspsykiatri

Socialrådgivere ansat i Børne- og ungdomspsykiatri engagerer sig og bidrager med socialfaglige vinkler i det tværfaglige forum.

Fagligt Selskab for Sundhedssocialrådgivere

Fagligt Selskab for Sundhedssocialrådgivere i Dansk Socialrådgiverforening er en forsamling af engagerede praktikere, som brænder for at være med til at udvikle socialrådgiverfaget.

Ledersektionen

Velkommen til Ledersektionen.

Sektionen for selvstændige

Det handler om liv, og fundamentet for selvstændige socialrådgivere ligger i samspillet mellem mangfoldighed, socialfaglig styrke og viljen til at hjælpe andre.

Seniorsektionen

Når du går på efterløn, alderspension eller førtidspension, kan du fortsætte dit medlemskab af Dansk Socialrådgiverforening i Seniorsektionen. Gennem Seniorsektionen bevarer du tilknytning til fag og fagfæller.

Studerende

Som studiemedlem bliver du inviteret med til faglige arrangementer, modtager fagbladet Socialrådgiveren og kan få karriererådgivning over karrieretelefonen.