Faggruppen Fagbevægelsens Socialrådgivere

Faggruppen Fagbevægelsens Socialrådgivere er et landsdækkende netværk til vidensdeling og erfaringsudveksling mellem nye og erfarne socialrådgivere.

Det arbejder faggruppen med

Fagbevægelsens Socialrådgivere er et landsdækkende netværk, som giver socialrådgiverne faglig erfaringsudveksling og vidensdeling. Faggruppen er baseret på aktiv dialog og formidling mellem erfarne og nye socialrådgivere i fagbevægelsen, og der er brug for dig. Jo flere vi er, jo stærkere er vi.

Med kalender og mailingliste bliver formidlingen om lønmodtagernes arbejdsmarkedsforhold synligt, aktivt og professionelt. Du finder faggruppens mailingliste her.

Fagbevægelsens Socialrådgivere er ansat i fagbevægelsen til at kæmpe for lønmodtagerens interesser, når medlemmet får problemer med tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialrådgiverne er placeret i lokale afdelingskontorer og forbundshuse i fagbevægelsens politisk styrede organisationer under LO, FH, etc. Faggruppen arbejder geografisk og branchemæssigt fordelt over hele Danmark. Regionsansvarlige og bestyrelsen.

Fagbevægelsens Socialrådgivere varetager socialrådgivernes faglige interesser, og dermed kæmper vi for lønmodtagernes krav. Den røde tråd i arrangementerne er socialrådgivernes praktiske hverdag, som opstår gennem lønmodtagerens problemer med tilknytningen til arbejdsmarkedet. Referater.

Fagbevægelsens Socialrådgivere sikrer afklaring af forsørgelse og erstatninger, yder rådgivning, vejledning og sagsbehandling for fagbevægelsens medlemmer og tager udgangspunkt i den hele lønmodtager.

Fagbevægelsens Socialrådgivere har kendskab til arbejdsmarkedet og er med til at udvikle social- og arbejdsmarkedspolitik. Der er særlig fokus på ansættelsesretslige sager, arbejdsfastholdelse ved ledighed, sygdom, arbejdsskadesagsbehandling og erstatningsansvarssager – www.sygeguide.dk

Fagbevægelsens Socialrådgivere fungerer som bisiddere og fuldmagtshavere for fagbevægelsens lønmodtagere og arbejder blandt andet med arbejdsgiversiden, kommunernes sagsbehandlere, revalideringscentre, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, forsikringsselskaber, erstatningsadvokater, arbejdsmedicinske klinikker og Arbejdstilsynet.

Fagbevægelsens Socialrådgivere belyser arbejdet med relevante arrangementer fra flere faglige perspektiver; politisk, juridisk, lægeligt og administrativt. Arrangementerne planlægges på omgang i regionerne og holdes flere gange årligt i form af forårs- og efterårsseminarer. Desuden holdes der temadage efter behov – kalender.

» Få indflydelse på faget – bliv aktiv i din faggruppe eller i dit faglige selskabs bestyrelse

Sådan bliver du medlem af gruppen

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du mulighed for at være med i nogle af vores mange faggrupper. For at være med, skal du selv tilmelde dig faggruppen. Det gør du ved at logge ind på Mit DS og følge denne vejledning:

  • Vælg ”erhvervsdata” i fanen ”Mit medlemskab”.
  • Klik på ”Mine nuværende ansættelsesforhold er ændret”. Klik på ”næste”
  • Vælg ”ændringer i dit nuværende job (ny titel, arbejdstid mm.)”. Udfyld dato. Klik på ”næste”.
  • Vælg den eller de faggrupper, du ønsker at blive medlem af. Klik på ”Næste”.
  • Klik på ”Udfør”.

Har du spørgsmål? Kontakt faggruppesekretær Søs Ammentorp, Tlf.33 38 61 60 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kommende arrangementer

I det omfang faggruppen har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

10 04
Faggruppen Fagbevægelsens Socialrådgivere

Forårsseminar med generalforsamling

Middelfart / Seminar

Se alle DS' arrangementer

Mød nogle af faggruppens medlemmer

StinePallisgaard Hansen

Stine Pallisgaard Hansen

Formand

3F - Roskildeegnen
Holbækvej 106B
4000 Roskilde

Telefon:
88924565
70300878
BennyPoulsen Madsen

Benny Poulsen Madsen

Kasserer

3F - Varde-Billund
Nordre Boulevard 92
6800 Varde

Telefon:
22664388
70300864
PeterDentov

Peter Dentov

Bestyrelsesmedlem

3F - Køge Bugt
Lykkebækvej 4
4600 Køge

Telefon:
28296914
70300880
EskeNielsen

Eske Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Dansk El-forbund
København lokalafdeling
Tikøbsgade 9
2200 København N

Telefon:
35865000
61205663
Susanne Paarup Stampe

Susanne Paarup Stampe

Bestyrelsesmedlem

3F - Kolding
Galgebjergvej 4
DK-6000 Kolding

Telefon:
70300908
ThomasStengaard

Thomas Stengaard

Bestyrelsesmedlem

BUPL Fyn
Bornholmsgade 1
DK-5000 Odense C

Telefon:
20311653
LoneSuhr Olsen

Lone Suhr Olsen

Bestyrelsessuppleant

3F Købehanvn
Peter Ipsens Allé 25
2400 København NV

Telefon:
88923338
27773604

Generel information til faggrupper og sektioner

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedr. faggruppens politikområde?

» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper og øvrige sektioner

Godt at vide – information til faggrupper og sektioner

For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet folderen “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner” . Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.

» Læs “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner”.

Vedtægter

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk