Seniorsektionen

Velkommen til Seniorsektionen!

Om Seniorsektionen

Når du går på efterløn, alderspension eller førtidspension, kan du fortsætte dit medlemskab af DS i Seniorsektionen. Gennem Seniorsektionen bevarer du tilknytning til fag og fagfæller. Du får nedsat kontingent, modtager Socialrådgiveren og har mulighed for at deltage i en række arrangementer.

Seniorsektionen er en del af Dansk Socialrådgiverforening og har i 2015 over 1000 medlemmer på landsplan. Sektionen får økonomisk tilskud fra DS, som dækker en del af udgifterne.

I hver af de tre regioner afholdes ca. fire arrangementer om året. Medlemmer får direkte information om arrangementerne, og de kan desuden ses i kalenderen her på hjemmesiden, nederst i DS’ nyhedsbreve og i fabladet Socialrådgiveren.

Arrangementerne omhandler typisk sociale og kulturelle emner, og der er mulighed for at få transporttilskud ved rejseudgifter over 150 kr.

Seniorsektionen har en landsdækkende bestyrelse, som står for årsmøde og generalforsamling. Herudover har bestyrelsen ansvaret for sektionens samlede økonomi, kontakten til DS og lignende.

Generalforsamlingen indeholder aflæggelse af beretning, økonomi, forslag, valg osv. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer søges så vidt muligt valgt sådan, at der fra hver af de tre regioner er et bestyrelsesmedlem. Det giver en tydelig og vigtig forbindelse mellem det landsdækkende og det regionale.

I hver region koordinerer det regionale bestyrelsesmedlem aktiviteterne sammen med en initiativgruppe. Her har alle seniormedlemmer mulighed for at være med – enten gennem forslag til arrangementer eller gennem deltagelse i initiativgruppen. Der er vide muligheder for at få virkeliggjort sine ideer – og endda få økonomisk tilskud til en god ide. Fællesnævneren er at skabe rammer for at mødes og opleve sammen med andre seniorsocialrådgivere.

Kommende arrangementer

I det omfang faggruppen har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

02 11
Sektion for Seniorer

Frokost på Restaurant Karla

København / Frokost
07 12
Sektion for Seniorer

Frokost på Restaurant Karla

København / Frokost
04 01
Sektion for Seniorer

Frokost på Restaurant Karla

København / Frokost
01 02
Sektion for Seniorer

Frokost på Restaurant Karla

København / Frokost
01 03
Sektion for Seniorer

Frokost på Restaurant Karla

København / Frokost
05 04
Sektion for Seniorer

Frokost på Restaurant Karla

København / Frokost
03 05
Sektion for Seniorer

Frokost på Restaurant Karla

København / Frokost
07 06
Sektion for Seniorer

Frokost på Restaurant Karla

København / Frokost

Se alle DS' arrangementer

Mød nogle af seniorsektionens medlemmer

EvaHallgren

Eva Hallgren

Formand

JonnyHolme-Pedersen

Jonny Holme-Pedersen

Næstformand

Telefon:
30321361
BjarneTrier Andersen

Bjarne Trier Andersen

Kasserer

LiseFærch

Lise Færch

Bestyrelsesmedlem

Telefon:
23232868
EllenGravesen

Ellen Gravesen

Bestyrelsesmedlem

Telefon:
40574516
Helle EspeDalsgaard

Helle Espe Dalsgaard

1. Suppleant

Inge MarieSkaarup Jensen

Inge Marie Skaarup Jensen

2. Suppleant

Telefon:
21757768

Af særlig interesse

Mere om Seniorsektionen

Orienteringsbilag

» Kommissorium for arrangements/initiativgrupperne – DS’ Seniorsektion (vedtaget af bestyrelsen d. 5. marts 2018)

Vedtægter

» Vedtægt for DS’ Seniorsektion (vedtaget på generalforsamling 10.december 2020, godkendt på hovedbestyrelsesmøde 4.-5.maj 2021)

» Om fortsat medlemskab af DS for seniorer se DS’ love § 3, stk. 5

Generel information til faggrupper og sektioner

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedr. faggruppens politikområde?

» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper, landsklubber og øvrige sektioner

 

Godt at vide – information til faggrupper og sektioner

For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet folderen “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner” . Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.

» Læs “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner”.

Kontakt

Arrangementer

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden?

Kontakt sekretær Søs Ammentorp. Tlf. 33 38 61 60, mail sa@socialraadgiverne.dk

Seniorsektionens konsulent

Kontakt konsulent Mette Bertelsen
Tlf: 33 38 61 71
Mail: meb@socialraadgiverne.dk