Rejserefusion – seniorer

Blanket til rejserefusion for seniormedlemmers deltagelse i Seniorsektionens arrangementer .

Rejserefusionsblanket for seniorer

» B67 – Rejserefusion for seniorer ved deltagelse i regionernes arrangementer (2024)

Seniormedlemmer tilbydes refusion af rejseudgifter ud over 150 kr. Dette gælder ved deltagelse i fællesarrangementer samt både egen regions og andre regioners arrangementer.

Rejseudgifter er primært rejser med billigste offentlige transportmidler (ofte orange billetter). Rejseudgifterne skal dokumenteres – enten som kvittering for billetkøb eller selve billetten – og afleveres/indsendes sammen med tilhørende blanket til kassereren for seniorsektionen senest 14 dage efter arrangementet.

Hvis du er nødt til at køre i egen bil fordi du pga. af en lidelse ikke kan benytte offentlige transportmidler, så kan kørsel i egen bil refunderes med den gældende laveste sats for skattefri kørselsgodtgørelse – dog med fradrag af 150 kr. og med et maksimum derefter på 600 kr.  Seniormedlemmet skal dokumentere over for seniorsektionens bestyrelse, at han/hun ikke kan køre med offentlige transportmidler.

Seniormedlemmer, som benytter egen bil – og har andre seniormedlemmer med i bilen -til arrangementer i DS’ seniorsammenhæng, kan få refunderet udgiften efter den gældende laveste sats for skattefri kørselsgodtgørelse – med fradrag af 150 kr. og med maksimum derefter på 600 kr. Passagerer kan ikke få transportgodtgørelse gennem seniorsektionen, og evt. indbyrdes afregning chauffør og passagerer imellem er Seniorsektionen uvedkommende.

Et seniormedlem, som kører alene i bil, kan få refunderet svarende til billigste offentlige transport minus egenbetaling på 150 kr.

Sådan gør du

1. Åben blanketten som pdf-fil
2. Udfyld på computeren
3. Udskriv blanketten
4. Skriv under
5. Send pr. e-mail eller post til

Kasserer for Sektionen

Bjarne Trier Andersen
Valby Langgade 82, 1. th.
2500 Valby
Tlf.: 21 67 88 80
Mail: bjarne.trier.andersen@gmail.com

Spørgsmål?

Bjarne Trier Andersen
Tlf.: 21 67 88 80
Mail: bjarne.trier.andersen@gmail.com

Kontakt seniorsektionens sekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden eller har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om seniorsektionen

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160, Mail sa@socialraadgiverne.dk