Seniorsektionens historie

Helt kort…

I 1989 var der 64 seniormedlemmer i Dansk Socialrådgiverforening (DS). To af disse medlemmer, Inger Tuxen og Helge Andersen, indså behovet for at organisere seniorerne i en selvstændig seniorgruppe. Dette lykkedes, og man kunne holde stiftende generalforsamling i 1990. 2000 blev besluttet, at seniorgruppen fik 2 pladser i repræsentantskabet. Seniorgruppen blev til Seniorsektionen og har nu lidt over 1000 medlemmer.

Personlige beretninger

Seniorsektionens historie findes her i form af tre seniormedlemmers personlige beretninger

» Per Egebak: Seniorer, der vil videre

» Else Marie Carlslund: Der var engang…

» Sigrid Hansen: Uddrag fra protokoller 1990-2010

Bestyrelsens sammensætning gennem årene

» Oversigt over Seniorsektionens bestyrelser

Kontakt

Arrangementer

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden?

Kontakt sekretær Søs Ammentorp. Tlf. 33 38 61 60, mail sa@socialraadgiverne.dk

Seniorsektionens konsulent

Kontakt konsulent Mette Bertelsen
Tlf: 33 38 61 71
Mail: meb@socialraadgiverne.dk