Seniorsektionens historie

Helt kort…

I 1989 var der 64 seniormedlemmer i Dansk Socialrådgiverforening (DS). To af disse medlemmer, Inger Tuxen og Helge Andersen, indså behovet for at organisere seniorerne i en selvstændig seniorgruppe. Dette lykkedes, og man kunne holde stiftende generalforsamling i 1990. 2000 blev besluttet, at seniorgruppen fik 2 pladser i repræsentantskabet. Seniorgruppen blev til Seniorsektionen og har nu lidt over 1000 medlemmer.

Personlige beretninger

Seniorsektionens historie findes her i form af tre seniormedlemmers personlige beretninger

» Per Egebak: Seniorer, der vil videre

» Else Marie Carlslund: Der var engang…

» Sigrid Hansen: Uddrag fra protokoller 1990-2010

Bestyrelsens sammensætning gennem årene

» Oversigt over Seniorsektionens bestyrelser

Kontakt seniorsektionens sekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden eller har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om seniorsektionen

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160, Mail sa@socialraadgiverne.dk