Fagligt netværk for øko-socialt arbejde

Dansk Socialrådgiverforening har stiftet et netværk for alle, der interesserer sig for bæredygtigt/grønt/øko-socialt arbejde. Formålet med etableringen af netværket er at skabe et forum, hvor vi kan dele viden, udveksle erfaringer, diskutere, sparre, støtte og inspirere hinanden i det faglige arbejde med en bæredygtig/øko-social dagsorden.

Bæredygtighed er noget der optager alle, og som socialrådgivere har vi også et ansvar for at bidrage til både at adressere og løse den økologiske krise. Den økologiske krise og den sociale krise hænger uløseligt sammen – og man kan sige at vi har en øko-social krise.

I 2022 vedtog International Federation of Social Workers (IFSW) en ny politik om socialrådgivers rolle i forholdet til både den bæredygtige og sociale omstilling af vores samfund. Den nye politik, ‘The Role of Social Workers in Advancing a New Eco Social World’ inkluderer bl.a. ‘recognition of the interconnectedness of all life in our ecosystem is integral in the guiding ethics of social workers’ og anerkender naturens rettigheder.

På den baggrund har Dansk Socialrådgiverforening stiftet et netværk for alle, der interesserer sig for bæredygtigt/grønt/øko-socialt arbejde. Formålet med etableringen af netværket er at skabe et forum, hvor vi kan dele viden, udveksle erfaringer, diskutere, sparre, støtte og inspirere hinanden i det faglige arbejde med en bæredygtig/øko-social dagsorden. Vores intention er bl.a. at diskutere den nye politik og tale om hvordan vi kan omsætte den i praksis.

Det øko-sociale felt, vokser og udvikles konstant og med den nye politik, bliver det fremtidens sociale arbejde. Derfor er netværket også en mulighed for, at du som socialrådgiver, kan komme på forkant med udviklingen og skærpe din socialfaglige praksis med et nyt blik for den bæredygtige/øko-sociale dagsorden.

Vores netværksmøder vil ofte foregå udendørs som f.eks. ’walks & talks’ /gåture i naturen forskellige steder i landet.

Find os på LinkedIn og Facebook under navnet: NETVÆRK FOR ØKOSOCIALT ARBEJDE og/eller send en mail til Ditte Brøndum db@socialraadgiverne.dk eller Anette Lytzen anettelytzen@gmail.com, for at komme med på vores mailingliste.

Kommende arrangementer

I det omfang netværket for øko-socialt arbejde har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

Ingen kommende arrangmenter.

Se alle DS' arrangementer

Mød nogle af netværket for øko-socialt arbejdes medlemmer

Af særlig interesse for netværket for øko-socialt arbejde

Under udarbejdelse

Dette indslag er stadig under udarbejdelse

Under udarbejdelse

Dette indslag er stadig under udarbejdelse

Yderligere information

Der findes på dette tidspunkt ikke yderligere information – siden er under udarbejdelse