Faggruppen Familiepleje

Faggruppen Familiepleje består af socialrådgivere, der er ansat som familieplejekonsulenter i kommunerne og i de fem tilsynsenheder samt andre socialrådgivere med interesse for området.

Det arbejder faggruppen med

Faggruppen er relativt ny, den blev stiftet i januar 2014, så den har endnu kun få medlemmer. Men vi forventer, at der ret hurtigt kommer en del medlemmer, da der både i kommunerne og tilsynsenhederne er ansat socialrådgivere til at varetage godkendelse, tilsyn og opfølgning i forhold til plejefamilier, døgninstitutioner, opholdssteder og andre døgntilbud til såvel børn som voksne.

For at blive medlem af faggruppen skal du tilmelde dig via Selvbetjening. Det er gratis for medlemmer af DS.

Faggruppen prioriterer, at samarbejde med familieplejekonsulenter, der er organiseret i Socialpædagogernes Landsforbund, og den vil bestræbe sig på en gang om året, at arrangere et to-dags seminarium sammen med socialpædagogerne. Det skal så vidt muligt placeres et sted centralt i landet. Faggruppen har en bestyrelse bestående af fem medlemmer, som vælges for to år ad gangen på den årlige generalforsamling, som holdes i forbindelse med seminariet.

Bestyrelsen mødes tre til fem gange om året, og hovedopgaven er at arrangere faggruppens årlige seminarium og generalforsamling, som finder sted i maj/juni.

Derudover samarbejder bestyrelsen med DS om emner af interesse for faggruppens medlemmer. Herunder om socialpolitiske initiativer og besvarelse af høringssvar til lovforslag.

Endelig er der altid mulighed for, at den siddende bestyrelse kan påtage sig andre opgaver alt efter tid, lyst og engagement.

» Få indflydelse på faget – bliv aktiv i din faggruppe eller i dit faglige selskabs bestyrelse

Sådan bliver du medlem af gruppen

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du mulighed for at være med i nogle af vores mange faggrupper. For at være med, skal du selv tilmelde dig faggruppen. Det gør du ved at logge ind på Mit DS og følge denne vejledning:

  • Vælg ”erhvervsdata” i fanen ”Mit medlemskab”.
  • Klik på ”Mine nuværende ansættelsesforhold er ændret”. Klik på ”næste”
  • Vælg ”ændringer i dit nuværende job (ny titel, arbejdstid mm.)”. Udfyld dato. Klik på ”næste”.
  • Vælg den eller de faggrupper, du ønsker at blive medlem af. Klik på ”Næste”.
  • Klik på ”Udfør”.

Har du spørgsmål? Kontakt faggruppesekretær Søs Ammentorp, Tlf.33 38 61 60 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kommende arrangementer

I det omfang faggruppen har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

Ingen kommende arrangmenter.

Se alle DS' arrangementer

Mød nogle af faggruppens medlemmer

RikkeNørholt Samson

Rikke Nørholt Samson

Formand

Rudersdal Kommune, Skole og Familie
Stationsvej 36
3460 Birkerød

Telefon:
72684242
46114110
JetteHansen

Jette Hansen

Bestyrelsesmedlem

GitteWorm

Gitte Worm

Bestyrelsesmedlem

Borgercenter Børn og Unge Valby-Vesterbro
Gl. Køge Landevej 3
2500 Valby

Telefon:
27151872
33175508

Generel information til faggrupper og sektioner

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedr. faggruppens politikområde?

» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper, landsklubber og øvrige sektioner

 

Godt at vide – information til faggrupper og sektioner

For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet folderen “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner” . Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.

» Læs “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner”.

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kontakt DS’ faggruppekonsulent

Har du spørgsmål vedr. udviklingen af faggrupperne, faggruppeuddannelsen, DS’ faggruppestrategi mv.

Kontakt Sonny Jacobsen. Tlf. 33 38 61 63
Mail shj@socialraadgiverne.dk