Faggruppen Handicap

Faggruppen af Handicaprådgivere har omkring 775 medlemmer og henvender sig til alle medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, som arbejder inden for handicapområdet.

Det arbejder faggruppen med

Der er nedsat en bestyrelse til at administrere faggruppens arbejde. Den består af fem medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, som ligger i umiddelbar forlængelse af konferencen i marts.

Bestyrelsen ser det som sin fornemste opgave at holde sig ajour med de politiske strømninger og den faglige udvikling inden for handicapområdet.

Der er et tæt samarbejde med sekretariatet i DS især i forbindelse med høringssvar vedrørende handicaprelaterede lovforslag og faglige spørgsmål inden for handicapområdet.

Endvidere bliver bestyrelsen ofte inviteret til at deltage i forskellige faglige aktiviteter – eksempelvis konferencer, arbejdsgrupper m.v.

En fremtidig opgave bliver samarbejdet med de tre regioner i DS og muligheden for netværksdannelse ud fra faglige interesser og på tværs af faggrupper, hvor det findes relevant.

Faggruppens flagskib er den årlige konference, som holdes i marts. Konferencen tilbyder workshops, hvor der er mulighed for at arbejde med aktuelle problemstillinger samt oplæg fra dygtige og engagerede fagfolk inden for handicap eller socialrådgiverfaget generelt.

Konferencen strækker sig over to dage fra torsdag aften til fredag aften, hvor der sluttes af med en festmiddag. Der er rig lejlighed til at møde kolleger og udveksle erfaringer på handicapområdet.

Konferencen annonceres i Socialrådgiveren samt her på siden sidst på året.

Bestyrelsen modtager gerne ideer og forslag til faggruppens arbejde og aktiviteter.

Du kan endvidere tilmelde dig faggruppens mailingliste, som er mødestedet, hvor der udveksles nyheder og gode ideer samt spørgsmål og svar inden for området.

» Få indflydelse på faget – bliv aktiv i din faggruppe eller i dit faglige selskabs bestyrelse

Sådan bliver du medlem af gruppen

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du mulighed for at være med i nogle af vores mange faggrupper. For at være med, skal du selv tilmelde dig faggruppen. Det gør du ved at logge ind på Mit DS og følge denne vejledning:

  • Vælg ”erhvervsdata” i fanen ”Mit medlemskab”.
  • Klik på ”Mine nuværende ansættelsesforhold er ændret”. Klik på ”næste”
  • Vælg ”ændringer i dit nuværende job (ny titel, arbejdstid mm.)”. Udfyld dato. Klik på ”næste”.
  • Vælg den eller de faggrupper, du ønsker at blive medlem af. Klik på ”Næste”.
  • Klik på ”Udfør”.

Har du spørgsmål? Kontakt faggruppesekretær Søs Ammentorp, Tlf.33 38 61 60 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kommende arrangementer

I det omfang faggruppen har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

Ingen kommende arrangmenter.

Se alle DS' arrangementer

Mød nogle af faggruppens medlemmer

BenteElton Rasmussen

Bente Elton Rasmussen

Formand

UlykkesPatientForeningen - Århus
P.P. Ørumsgade 11
8000 Århus C

Telefon:
87415582
87415575
BeritJuel Christoffersen

Berit Juel Christoffersen

Kasserer

VIA Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus
Ceresbyen 24
DK-8000 Aarhus C

Telefon:
87553300
May-BrittSøndergaard Justesen

May-Britt Søndergaard Justesen

Bestyrelsesmedlem

Aalborg Universitet - Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Fibigerstræde 13
9220 Aalborg Øst

MarianneEngebjerg Nielsen

Marianne Engebjerg Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Holstebro Kommune - Familiesektionen
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Telefon:
96115216
KristinaSchnuchel

Kristina Schnuchel

Bestyrelsesmedlem

Skanderborg Kommune - Ældre & Handicap
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Telefon:
87947000
CamillaMeyer

Camilla Meyer

Bestyrelsessuppleant

Hjertehusene ApS
Æblevej 21
5853 Ørbæk

Telefon:
22108880
Anni JessenSpiele

Anni Jessen Spiele

Bestyrelsessuppleant

Gladsaxe Kommune
Social- og Sundhedsforvaltning
Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Generel information til faggrupper og sektioner

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedr. faggruppens politikområde?

» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper og øvrige sektioner

 

Godt at vide – information til faggrupper og sektioner

For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet folderen “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner” . Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.

» Læs “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner”.

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk