Fagligt Selskab for Psykiatrisocialrådgivere

Psykiatrifaggruppen er for socialrådgivere ansat i hospitalspsykiatri, distriktspsykiatri, social- og lokalpsykiatri og i kommunale forvaltninger, hvor arbejdsområdet og målgruppen hovedsagelig er psykisk syge.

Det arbejder faggruppen med

Arbejdsområdet er meget bredt, og funktionen kan være præget af alene-arbejde, arbejde i små teams eller arbejde i faglige miljøer, som er domineret af andre faggrupper – eller arbejdspladser, hvor mange forskellige professioner skal arbejde sammen med hver deres faglige udgangspunkt og fokus.

Faggruppen har cirka 700 medlemmer. Den arrangerer årligt en todages landskonference, som bliver holdt centralt i Danmark. Bestyrelsen består af syv personer, som vælges for to år ad gangen på den årlige generalforsamling, som finder sted i tilknytning til landskonferencen.

Landsmødet giver alle os, der arbejder inden for psykiatrien med meget forskellige arbejdsområder og organisationer med vidt forskellige kompetencer og opgaver, en kærkommen mulighed for at mødes og drøfte faglige temaer og problemstillinger i en positiv og meget engageret stemning.

Vores meget forskellige ansættelsesområder skaber nogle vanskelige vilkår for udvikling af den socialfaglige profil og det fagpolitiske arbejde.

Faggruppens mål er:

  • at bidrage til at fastholde medlemmernes personlige og faglige udvikling på det psykiatriske område.
  • at fastholde fokus på det sociale perspektiv i en hverdag, som kan være præget af mange andre dagsordener.
  • at skabe debat og dialog om aktuelle socialpolitiske og fagpolitiske temaer.
  • at drøfte vores sociale profil, kompetenceudvikling, efteruddannelse mv.
  • at drøfte løn- og arbejdsforhold med fagfæller, der arbejder inden for samme område.

Faggruppen har det seneste år – ved brug af blandt andet mailinglisten og ved forsøg på etablering af regionale netværk – prøvet at mobilisere faggruppens medlemmer til aktiv deltagelse, dialog og debat. Vi håber gennem fremtidige regionale arrangementer at skabe mere dialog mellem faggruppens medlemmer og bestyrelsen.

Faggruppen har en vigtig social og fagpolitisk opgave i at medvirke i høringssvar til lovændringer m.v. på psykiatriområdet samt i at skabe og påvirke den offentlige debat om socialpolitiske temaer. Faggruppen skal være med til at bygge bro mellem de forskellige arbejdsfelter, som socialrådgiverne arbejder i, drøfte forskellige indfaldsvinkler og skabe forståelse og kendskab til hinandens arbejdsområder og dele viden.

» Få indflydelse på faget – bliv aktiv i din faggruppe eller i dit faglige selskabs bestyrelse

Sådan bliver du medlem af gruppen

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du mulighed for at være med i nogle af vores mange faggrupper. For at være med, skal du selv tilmelde dig faggruppen. Det gør du ved at logge ind på Mit DS og følge denne vejledning:

  • Vælg ”erhvervsdata” i fanen ”Mit medlemskab”.
  • Klik på ”Mine nuværende ansættelsesforhold er ændret”. Klik på ”næste”
  • Vælg ”ændringer i dit nuværende job (ny titel, arbejdstid mm.)”. Udfyld dato. Klik på ”næste”.
  • Vælg den eller de faggrupper, du ønsker at blive medlem af. Klik på ”Næste”.
  • Klik på ”Udfør”.

Har du spørgsmål? Kontakt faggruppesekretær Søs Ammentorp, Tlf.33 38 61 60 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kommende arrangementer

I det omfang faggruppen har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

Ingen kommende arrangmenter.

Se alle DS' arrangementer

Mød nogle af faggruppens medlemmer

Elisabeth BrixJustesen

Elisabeth Brix Justesen

Formand

Århus Kommune - CBH Nord
Børglumvej 5
8240 Risskov

Telefon:
20676197
MarianVittrup

Marian Vittrup

Kasserer

Region Nordjylland - Psykiatrien - Klinik Syd
Mølleparkvej 10
9000 Aalborg

Telefon:
97643448
97643000
KjeldLoftager

Kjeld Loftager

Bestyrelsesmedlem

Telefon:
28308103
FinnIngemann Brandt

Finn Ingemann Brandt

Bestyrelsesmedlem

Trancit - Specialist i social inklusion
Adelgade 105
8660 Skanderborg

ChristinaLange Peterson

Christina Lange Peterson

Bestyrelsesmedlem

HelleLundgreen Thornberg

Helle Lundgreen Thornberg

Bestyrelsessuppleant

Region Sjælland
Psykiatrien Syd
Færgegaardsvej 15
4760 Vordingborg

Telefon:
30235631
Lene Blomqvist Kuntz

Lene Blomqvist Kuntz

Bestyrelsessupleant

Region Midtjylland - Regionspsykiatrien AUH(Voksen) - Afdeling for Psykoser
Palle Juul-Jensens Boulevard 175
8200 Århus N

Telefon:
28381587
40229563

Generel information til faggrupper og sektioner

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedr. faggruppens politikområde?

» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper og øvrige sektioner

 

Godt at vide – information til faggrupper og sektioner

For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet folderen “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner” . Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.

» Læs “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner”.

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk