Faggruppen Stof

Faggruppen Stof blev stiftet i november 2004 med et ønske om at skabe et fagligt netværk inden for området Stofmisbrug.

Det arbejder faggruppen med

Baggrunden for initiativet var et ønske om at skabe et netværk, hvor socialrådgivere inden for misbrugsbehandling kunne mødes med deres specifikke faglighed og udveksle erfaringer inden for deres fagområde. Det kunne eksempelvis ske ved at arrangere temadage. Desuden var det for at få et socialpolitisk forum, hvor der er mulighed for at deltage i aktuelle debatter, konferencer og i det hele taget at få alt den erfaring, som medlemmerne har, videreformidlet til de ansvarlige politikere.

Faggruppen er DS’ mulighed for at få medlemmers mening om eksempelvis lovforslag m.v. i høringsfaser.

Det er faggruppebestyrelsens intention at holde et eller to årlige faglige arrangementer med fokus på socialrådgivernes roller i behandling af misbrug. Det er desuden bestyrelsens intention at få etableret en e-gruppe (elektronisk netværk), hvori debatter kan tages via mailsystemet. Mailinglisten findes i menuen til venstre.

Der er aftalt fire årlige møder i bestyrelsen, der formelt består af seks personer samt to suppleanter. Der skrives referat fra møderne, som kan ses under referater i venstre-menuen.

Faggruppens formand deltager centralt i DS i et årligt faggruppe-formandsmøde, der er det overordnede bindeled mellem DS og faggruppen.

Såfremt man som medlem af faggruppen har forslag til aktiviteter, temamøder, fyraftensmøder i regionen eller andet, er man mere end velkommen til at kontakte formanden Mai Heick.

» Få indflydelse på faget – bliv aktiv i din faggruppe eller i dit faglige selskabs bestyrelse

Sådan bliver du medlem af gruppen

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du mulighed for at være med i nogle af vores mange faggrupper. For at være med, skal du selv tilmelde dig faggruppen. Det gør du ved at logge ind på Mit DS og følge denne vejledning:

  • Vælg ”erhvervsdata” i fanen ”Mit medlemskab”.
  • Klik på ”Mine nuværende ansættelsesforhold er ændret”. Klik på ”næste”
  • Vælg ”ændringer i dit nuværende job (ny titel, arbejdstid mm.)”. Udfyld dato. Klik på ”næste”.
  • Vælg den eller de faggrupper, du ønsker at blive medlem af. Klik på ”Næste”.
  • Klik på ”Udfør”.

Har du spørgsmål? Kontakt faggruppesekretær Søs Ammentorp, Tlf.33 38 61 60 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kommende arrangementer

I det omfang faggruppen har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

Ingen kommende arrangmenter.

Se alle DS' arrangementer

Mød nogle af faggruppens medlemmer

MiaHeick

Mia Heick

Formand

CathrineMøller

Cathrine Møller

Kasserer

Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter
Peter Bangsvej 32, 1
2000 Frederiksberg

Telefon:
38213901
38213901
Carsten DeppingJensen

Carsten Depping Jensen

Bestyrelsesmedlem

Slagelse kommune
Rusmiddelscenter
Ingemannsvej 26A
4200 Slagelse

Telefon:
58574879
58574890

Generel information til faggrupper og sektioner

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedr. faggruppens politikområde?

» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper og øvrige sektioner

Godt at vide – information til faggrupper og sektioner

For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet folderen “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner” . Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.

» Læs “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner”.

Vedtægter

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk