Af særlig interesse for Faggruppen Stof

Her har vi samlet udvalgte høringssvar og andre materialer af særlig interesse for Faggruppen Stof

Høringssvar

» Høring over lovforslag om ændring af lov om social service og lov om social tilsyn (tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.) – 15.12.14

» Høring om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling og frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling samt befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin) – 21. august 2014

» Høring om ændring af lov om social service og lov om social tilsyn (tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere) – 7. august 2014

Bestyrelsen har lavet notat og høringssvar om heroinunderstøttet behandling og brugerrum/fixerum:

» Notat om heroinunderstøttet behandling
» Notat om brugerrum/fixerum
» Høringssvar om lovændring vedr. lægeordineret heroin
» Høringssvar om vejledning vedr. lægeordineret heroin

Øvrige høringssvar
Dansk Socialrådgiverforening sender løbende høringssvar inden for en lang række andre socialfaglige områder.

» Læs øvrige høringssvar fra Dansk Socialrådgiverforening

Evalueringer

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk