Faggruppen De Danske Børnehuse

Faggruppen er for socialrådgivere ansat i De Danske Børnehuse. Den varetager medlemmernes faglige og løn- og ansættelsesmæssige interesser og er Dansk Socialrådgiverforenings sparringspartner i forhold til området.

Det arbejder faggruppen med

Faggruppen blev stiftet i december 2021 af medlemmer ansat i De danske Børnehuse og tæller cirka 36 medlemmer.
Faggruppens formål er, under Dansk Socialrådgiverforening, at varetage gruppens faglige interesser, samt at være undersøgende på og uddrage læring af medlemmernes løn- og arbejdsforhold. Bestyrelsen består af en formand, fem bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en er udpeget som kasserer, samt fem suppleanter. Hver af de regionale Børnehuse er repræsenteret ved et bestyrelsesmedlem og en suppleant. Suppleanterne er altid inviteret med til møderne.

Faggruppens arbejde

Vores fornemste opgave er at etablere en Faggruppe for Børnehusenes særlige område, med det formål at facilitere erfaringsudveksling, sagsgange, opkvalificering, kompetenceudvikling, samt ikke mindst et fagligt fællesskab og at kunne bidrage til den politiske dagsorden på området.
Selvom landets Børnehuse varetager de samme kerneopgaver: at yde en koordineret, tværsektoriel og tværfaglig indsats i sager om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge, så er det erfaret, at vi har forskellige praksis – om end de alle lever op til de lovmæssige krav til Børnehusene. Vi ser derfor et stort potentiale i at kunne udveksle erfaringer, samt bidrage til opkvalificering og kompetenceudvikling på tværs af landets Børnehuse. I de faglige beskrivelser af Den Danske Børnehusmodel står der endvidere, at Børnehusene skal opretholde – og løbende udvikle – en specialiseret faglighed af høj kvalitet. Vores ønske med denne Faggruppe er at sikre dette gennem udveksling på tværs af landets Børnehuse.

Bestyrelsen mødes fire gange om året.
Som en nyetableret faggruppe vil vi i den kommende tid have fokus på etablering og hvordan vi i praksis kan bruge den viden og erfaring vores Faggruppe repræsenterer.

Bestyrelsen modtager gerne idéer og forslag til faggruppens arbejde og aktiviteter.

 

 

Sådan bliver du medlem af gruppen

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du mulighed for at være med i nogle af vores mange faggrupper. For at være med, skal du selv tilmelde dig faggruppen. Det gør du ved at logge ind på Mit DS og følge denne vejledning:

  • Vælg ”erhvervsdata” i fanen ”Mit medlemskab”.
  • Klik på ”Mine nuværende ansættelsesforhold er ændret”. Klik på ”næste”
  • Vælg ”ændringer i dit nuværende job (ny titel, arbejdstid mm.)”. Udfyld dato. Klik på ”næste”.
  • Vælg den eller de faggrupper, du ønsker at blive medlem af. Klik på ”Næste”.
  • Klik på ”Udfør”.

Har du spørgsmål? Kontakt faggruppesekretær Søs Ammentorp, Tlf.33 38 61 60 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kommende arrangementer

I det omfang faggruppen har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

Ingen kommende arrangmenter.

Se alle DS' arrangementer

Mød nogle af faggruppens medlemmer

Charlotte EliseLykke

Charlotte Elise Lykke

Formand

Odense kommune - Børnehus Syd
Sanderumvej 105
5250 Odense SV

Telefon:
30665882
Lone DicteHansen

Lone Dicte Hansen

Kasserer

Næstved kommune
Børnehus Sjælland
Troensevej 10
4700 Næstved

Telefon:
24918304
AnnettePedersen

Annette Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Københavns Kommune
- Børnehuset Hovedstaden
Henrik Pontoppidans Vej
2200 København N

Telefon:
29432189
BoelJohannesdottir

Boel Johannesdottir

Bestyrelsessuppleant

Aalborg Kommune - Børnehus Nord
Gemmavej 17B
DK-9200 Aalborg SV

MarianneFriborg

Marianne Friborg

Bestyrelsesmedlem

Århus Kommune - Børnecentret
Holmevej 180
DK-8270 Højbjerg
Tlf. 8620 6270

Telefon:
41874618
IngeLolk

Inge Lolk

Bestyrelsessuppleant

Odense kommune - Børnehus Syd
Sanderumvej 105
DK-5250 Odense SV

Telefon:
30514308
CharlotteSamuelsen

Charlotte Samuelsen

Bestyrelsessuppleant

Næstved kommune
- Børnehus Sjælland
Troensevej 10
4700 Næstved

Telefon:
30705282
KatrineRankenberg

Katrine Rankenberg

Bestyrelsessuppleant

Århus Kommune - Børnecentret
Holmevej 180
DK-8270 Højbjerg

Telefon:
86206270
Gitte Lund

Gitte Lund

Bestyrelsessuppleant

Københavns Kommune
Børnehuset Hovedstaden
Henrik Pontoppidans Vej
2200 København N

Telefon:
24893572

Generel information til faggrupper og sektioner

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedr. faggruppens politikområde?

» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper og øvrige sektioner

Godt at vide – information til faggrupper og sektioner

For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet folderen “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner” . Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.

» Læs “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner”.

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk