Faggruppen Kvindekrisecentre og ambulante tilbud til kvinder, der har været udsat for vold

Faggruppen Kvindekrisecentre har omkring 85 medlemmer. Find ud af mere om den og rapporten: Fremtidsvisionerne for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst.

Det arbejder faggruppen med

Rapport: Fremtidsvisionerne for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst

Rapporten er et bidrag til debatten om fremtidsvisionerne for det socialfaglige arbejde med voldsudsatte kvinder og børn både i krisecenterkontekst og i forhold til tilbuddet om kommunal familierådgivning. Rapporten er udfærdiget ud fra et socialrådgiverperspektiv og med udgangspunkt i målgruppens behov både under og efter endt ophold på et krisecenter. Socialrådgivere fra 29 krisecentre har deltaget. Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem faggruppebestyrelsen, ”Socialrådgivere ansat på landets kvindekrisecentre” og Lokk Videns & Udviklingsgruppen ”Socialrådgivergruppen”.
» Rapport
» Rapportens bilag

Notat om CTI-projektet (24. oktober 2016)

Regeringen har med de sociale 2020-mål fastsat mål om, at andelen af kvinder, der har behov for at tage ophold på et kvindekrisecenter mere end én gang, skal nedbringes med 30 pct., så andelen i 2020 højst udgør 25 pct. For at forebygge, at kvinder har brug for gentagne ophold på krisecenter, styrkes indsatsen over for målgruppen. Socialstyrelsen har iværksat CTI projektet i perioden 2016-2018, hvor CTI-metoden skal afprøves. CTI-metoden en konkret og systematisk metode til at yde koordinerende rådgivning til kvinder, der fraflytter et krisecenter, efter Servicelovens § 109 stk. 7.
»Læs mere om projektet, metoden, forløbet, indsatsen og målgruppen i notatet


» Få indflydelse på faget – bliv aktiv i din faggruppe eller i dit faglige selskabs bestyrelse

Sådan bliver du medlem af gruppen

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du mulighed for at være med i nogle af vores mange faggrupper. For at være med, skal du selv tilmelde dig faggruppen. Det gør du ved at logge ind på Mit DS og følge denne vejledning:

  • Vælg ”erhvervsdata” i fanen ”Mit medlemskab”.
  • Klik på ”Mine nuværende ansættelsesforhold er ændret”. Klik på ”næste”
  • Vælg ”ændringer i dit nuværende job (ny titel, arbejdstid mm.)”. Udfyld dato. Klik på ”næste”.
  • Vælg den eller de faggrupper, du ønsker at blive medlem af. Klik på ”Næste”.
  • Klik på ”Udfør”.

Har du spørgsmål? Kontakt faggruppesekretær Søs Ammentorp, Tlf.33 38 61 60 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kommende arrangementer

I det omfang faggruppen har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

Ingen kommende arrangmenter.

Se alle DS' arrangementer

Bestyrelse

Bestyrelsen ønsker kun at være nævnt med fornavn og arbejdsplads.

Bestyrelsen kan kontaktes gennem DS’ faggruppesekretær Søs Ammentorp, sa@socialraadgiverne.dk.

Stine (formand/kvinde)
Forenede Care Krisecentre ApS

Lonni
Dannerhuset

Mathilde
Kvindehjemmet

Rikke
Allerød Krisecenter

Sascha
Aabenraa Krisecenter

Ingen suppleanter

Generel information til faggrupper og sektioner

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedr. faggruppens politikområde?

» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper og øvrige sektioner

 

Godt at vide – information til faggrupper og sektioner

For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet folderen “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner” . Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.

» Læs “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner”.

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk