”Det er svært at snakke håb og drømme over telefonen”

Den nye hverdag med corona giver udfordringer med kontakt til ­kvinderne for Mette Bechsgaard Høgh – men også nye perspektiver på sammenholdet mellem kollegerne på krisecenteret i Odense.

Vi gik jo ret pludseligt fra en fungerende hverdag til kaos og nedlukning. For mig betyder det, at jeg er en del af kriseberedskabet, og nu er en mere aktiv del af for eksempel også de praktiske gøremål. Jeg spritter af, støvsuger, hjælper børn i flyverdragter, hjælper med at servere mad. Det har faktisk været fint at have samtaler med kvinderne, mens vi er sammen om noget praktisk. Det har også været lærerigt for os som kollegaer. Vi har lært noget om sammenhold og samarbejde på tværs af kollegagrupper, der består af pædagoger, administrativt personale, socialrådgivere og køkkenpersonale.

Skiftehold og smitterisiko

Det giver også nogle lidt svære situationer. Vi er på arbejde på skift for at mindske smitterisikoen, og forleden arbejdede jeg hjemme, da en af kvinderne på centret havde brug for at snakke med mig. Så vi satte en videosamtale op med en tolk, som var med på telefonen.

Undervejs blev kvinden ked af det, og det var svært at se hende være ked af det på skærmen – og så ikke kunne vise den umiddelbare empati. En del af mit arbejde er at snakke med kvinderne om den voldshistorie, de kommer med, men i høj grad også, hvilke håb og drømme, de har for fremtiden – og det er ikke det samme at snakke sammen i telefonen eller på video.

Jeg har også kontakt til kvinder, der er flyttet i egen bolig, og er det akut, har vi heldigvis lov at tage ud til dem. Som en dag, hvor en mor med to børn ringede. Hun er flyttet i egen bolig og havde nul kroner på kontoen. Så måtte jeg finde ud af, hvordan vi fik noget mad ud til hende og hjælpe hende med at søge overlevelseshjælp.

Vi arbejder ud fra CTI-metoden (Critical Time Intervention, red.), som har fokus på empowerment og rehabilitering. Kvinderne sætter selv de mål, vi skal arbejde henimod. Forløbet varer ni måneder, og det begynder, når hun har en bolig og skal flytte ud.

Hvis hun har brug for, at jeg tager med til forældremøde i den nye børnehave, så gør jeg det.

At få ting til at ske

Jeg støtter op om målene, og har den koordinerende funktion med kontakten til de sociale myndigheder, politi, retsvæsen og opholds­myndigheder. Jeg har også den sociale støttefunktion: Tager med ud og ser ny lejlighed, tager med i Ikea, får internettet op at køre – alt det, der kan få hendes nye hverdag til at fungere.

Hun må også sende en sms en torsdag aften med et hurtigt spørgsmål, så tager vi det. For mig er det en lettelse at kunne klare noget hurtigt. Kvinderne ved godt, at jeg ikke nødvendigvis svarer med det samme om aftenen og i weekenden. Den forventningsafstemning har vi lavet. Jeg er glad for at arbejde på den måde. Det er fleksibelt, og det er lige mig at være koordinerende, tage kontakt og få ting til at ske.


CV Mette Bechsgaard Høgh, 39 år, Odense

2016 Krisecenter Odense
2016 Jobkontakten, Odense Kommune
2013 Netværkstovholder og mødeleder på ­rehabiliteringsteam, Odense Kommune
2008 Jobkonsulent på Revahuset, Odense Kommune
2006 Odense Kommune, opfølgning på sygedagpenge
2004 Socialrådgiver i Fredericia­ Kommune, Revalidering og sygedagpenge