Tidligere anbragte har højere risiko for at opleve partnervold

5 HURTIGE: Kvinder, der har været anbragt uden for hjemmet som børn, har næsten dobbelt så stor risiko for at blive udsat for psykisk partnervold. Det viser den første danske undersøgelse om psykisk partnervold hos både mænd og kvinder. Seniorforsker Mai Heide Ottosen, VIVE, var projektleder.

Hvad er de vigtigste fund?

At vi overhovedet får sat tal på omfanget: Knap fire ud af 100 kvinder har indenfor et år været udsat for psykisk vold fra en nuværende eller tidligere partner, og at det samme gælder godt en ud af 100 mænd. Psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold og rammer dobbelt så ofte som fysisk vold. Og vi får sat tal på, at det rammer flere kvinder end mænd. Der er ikke kønsneutralitet her.

Hvem er det oftest, der udsættes for partnervold?

Det er som nævnt kvinder, og tendensen er, at det er kvinder, der mangler ressourcer af den ene eller den anden art – for eksempel er der en klar sammenhæng til dårlig økonomi. Det betyder jo ikke, at alle med dårlig økonomi er udsatte for vold, men volden vender den tunge ende nedad. Når det gælder fysisk vold,  så har man større risiko, når man er fra 16 til 30 år, mens man ved psykisk partnervold tilsyneladende også er udsat, når man er oppe i 30’erne.

I fandt også, at kvinder har en næsten dobbelt så stor risiko for at være udsat for psykisk partnervold, hvis de har været anbragt uden for hjemmet som børn. Hvordan er den sammenhæng?

Vi valgte at tage spørgsmålet med i analysen, og det viste sig at være utrolig signifikant, at hvis du har været anbragt som barn, så er du også i højere risiko for at blive eksponeret for vold.

Hvad kan man bruge de oplysninger til?

Det kan være vigtigt i behandlingsregi, hvis man sidder med en ung, der har været anbragt, at man er ekstra opmærksom på, at den unge kan være mindre modstandsdygtig overfor både den psykiske og den fysiske vold.

Hvad mangler vi mere viden om, når det handler om partnervold?

Vi mangler i en dansk sammenhæng at få fingrene mere ned i tallene: Vi mangler viden om dynamikkerne, alvoren og omstændighederne, volden foregår under. Vi har brug for en mere dyb forståelse af, hvad der er på spil i de relationer.

Seniorforsker Mai Heide Ottosen, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.  Projektleder og medforfatter til rapporten: ”Psykisk partnervold – en kvantitativ kortlægning.”