Socialrådgiveren 10/18

Indhold

Tidligere anbragte har højere risiko for at opleve partnervold

5 HURTIGE: Kvinder, der har været anbragt uden for hjemmet som børn, har næsten dobbelt så stor risiko for at blive udsat for psykisk partnervold. Det viser den første danske undersøgelse om psykisk partnervold hos både mænd og kvinder. Seniorforsker Mai Heide Ottosen, VIVE, var projektleder.

Ekspertudvalg anbefaler klare regler om psykisk arbejdsmiljø

Dansk Socialrådgiverforening er positiv over for Ekspertudvalgets 18 anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø, hvor den vigtigste nyskabelse ifølge DS er en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. DS advarer om, at anbefalingerne ikke må blive tomme ord – og at der skal følge penge med.

Socialrådgiverne har valgt ny næstformand, hovedbestyrelse og regionsformænd

Valget til de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening er afgjort. DS’ nye næstformand bliver Ditte Brøndum. Valget til de 10 pladser i hovedbestyrelsen har resulteret i tre genvalg og syv nye ansigter. Og Trine Quist er valgt som ny formand for Region Nord, mens Anne Jørgensen blev genvalgt som formand for Region Syd.

Virksomhedspraktik er nyttesløs for en stor gruppe af ledige

Rigtig mange langtidsledige indvandrere har ingen gavn af at komme i virksomhedspraktik, viser ny evaluering. Derfor er det bekymrende, at regeringen fokuserer så meget på virksomhedspraktik og fjerner støtten til andre typer af hjælp til ledige, mener Dansk Socialrådgiverforening.

Generalforsamling 2018

DS’ tre regioner holdt hver især generalforsamling den 5. oktober. Her blev linjerne lagt for fællesskabets arbejde. Og der var debat om arbejdsmiljø og socialrådgiverfaglighed. Om OK18, lånemodel og forhøjelse af konfliktstøtte.

Rimer private penge på dansk socialpolitik?

Den Sociale Investeringsfond – invitere private til at tjene penge på sociale indsatser. Flere forskere og aktører – her iblandt Dansk Socialrådgiverforening – advarer imod, at kravet om afkast kan give social slagside – for hvem vil investere i de mest udsatte borgere? Vil det lykkes at holde investorerne i fonden fra at få indflydelse på hvem, der skal hjælpes?

Skal en computer kunne tvangsfjerne et barn?

Det spørgsmål blev omdrejningspunktet, da Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, på en Christiansborg-konference deltog i en diskussion om, hvilke typer af afgørelser der fremover skal træffes af en computer på baggrund af objektive kriterier i stedet for, at en socialrådgiver foretager et fagligt skøn.

Nu skal Sophie Løhde på dobbeltdate med Peter

For halvandet år siden præsenterede Majbrit Berlau en plakat med Peter – en kontanthjælpsmodtager med 17 fagpersoner og otte handleplaner - for Sophie Løhde, der efterfølgende vedtog loven om én plan. På topmøde i september præsenterede Majbrit Berlau en ny Peter – med én plan og én koordinerende sagsbehandler – så nu vil Sophie Løhde tage på dobbeltdate.

Mig og mit arbejde: Stine Krøyer

MIG OG MIT ARBEJDE Stine Krøyer er socialrådgiver på Psykiatrisk Center Amager. Bor på Nørrebro i København med sin kæreste.

Hensigtserklæringer er ikke nok…

KOMMENTAR Når borgere oplever, at vi er med til at skabe en forværring i deres liv, livskvalitet og sygdomme, så har jeg svært ved at forstå, hvorfor det ikke fører til større debat og refleksion internt i faget. Vi har et ansvar i forhold til at sige fra og råbe op.

Den årlige besparelsesdans

REGIONSLEDER Det lader efterhånden til at være en årlig begivenhed, at landets kommuner og regioner skal reducere i deres velfærdsydelser.