Socialrådgiverne har valgt ny næstformand, hovedbestyrelse og regionsformænd

Valget til de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening er afgjort. DS’ nye næstformand bliver Ditte Brøndum. Valget til de 10 pladser i hovedbestyrelsen har resulteret i tre genvalg og syv nye ansigter. Og Trine Quist er valgt som ny formand for Region Nord, mens Anne Jørgensen blev genvalgt som formand for Region Syd.

Rigtig mange socialrådgivere har ønsket at tage ansvar for deres fag og tage del i ledelsen af deres fagforening. 36 kandidater stillede op til de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening – og nu er valgkampen slut.

Der var således kampvalg til næstformandsposten, regionsformandsposten i både Nord og Syd samt til hovedbestyrelsen, hvor der var ikke færre end 27 kandidater til 10 pladser.

Den 12. oktober blev stemmerne talt op, og med godt 31 procent af de afgivne stemmer ved næstformandsvalget, bliver fællestillidsrepræsentant i Gladsaxe Kommune, Ditte Brøndum, ny næstformand i Dansk Socialrådgiverforening

Ny formand for Region Nord bliver fællestillidsrepræsentant i Aarhus Kommune, Trine Quist, der er valgt med 52 procent af de afgivne stemmer ved regionsvalget. Og Anne Jørgensen blev genvalgt som formand for Region Syd med 58 procent af stemmerne.

I forvejen var Mads Bilstrup valgt som DS’ nye formand ved såkaldt fredsvalg – det vil sige uden modkandidater. Det gælder også for Rasmus Balslev, formand for DS’ Region Øst.

Den 24. november afløser Mads Bilstrup Majbrit Berlau, der har siddet i formandsstolen siden 2012 og fra 1. januar bliver næstformand i fagbevægelsens nye hovedorganisation.

Nye ansigter i hovedbestyrelsen

Valget i hovedbestyrelsen har ført til tre genvalg og syv nye ansigter. De nyvalgte er: Betina Agger, Signe Færch, Roar Mohammed Johansen, Birthe Povlsen, Lena Skovgaard, Ernst Oskar Norrhäll og Morten Linnet Bargisen.

Herudover består hovedbestyrelsen også af Dansk Socialrådgiverforenings formand, næstformand, de tre regionsformænd samt forperson og næstforperson for de socialrådgiverstuderendes organisation SDS. De to sidstnævnte bliver valgt på SDS’ Årsmøde to uger inden Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde.

Den nye politiske ledelse vil blive præsenteret på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde i Aarhus den 23.-24. november.

Berlau: Tak for stort engagement

Majbrit Berlau, nuværende formand for Dansk Socialrådgiverforening, glæder sig over medlemmernes store interesse for valget.

– Jeg er stolt over, at så mange medlemmer har haft lyst til at stille op til de forskellige poster. Det viser med al tydelighed, at det store arbejde, vi har lavet i de seneste år med at skabe engagement, har resulteret i, at mange medlemmer gerne vil deltage i ledelsen af vores forening. Stor respekt – og tak – til alle kandidaterne, som har valgt at tage ansvar for vores fællesskab ved at stille op.


Her er Dansk Socialrådgiverforenings nye hovedbestyrelse

Her er de ti medlemmer og seks suppleanter i DS’ nye hovedbestyrelse. Antal stemmer er angivet i parentes. Desuden består hovedbestyrelsen af DS’ forretningsudvalg, som er såkaldt ”fødte” medlemmer af hovedbestyrelsen, hvilket også gælder SDS’ formandskab.
Hovedbestyrelsen tiltræder den 24. november i forbindelse med repræsentantskabsmødet.

Medlemmer

Henrik Mathiasen (968)
Charlotte Vindeløv (837)
Betina Agger (790)
Susanne Grove (759)
Signe Færch (683)
Roar Mohammed Johansen (657)
Birthe Povlsen (638)
Lena Skovgaard (634)
Ernst Oskar Norrhäll (630)
Morten Linnet Bargisen (630)

Suppleanter

1. Tania Larsen Kvist (627)
2. Berit Wolff (556)
3. Mie Vode Moll (541)
4. Karina Madsen (515)
5. Mette Louise Brix (496)
6. Rikke Krogh Jensen (480)

Desuden består hovedbestyrelsen også af

Mads Bilstrup, formand
Ditte Brøndum, næstformand
Rasmus Balslev, formand, Region Øst
Trine Quist, formand, Region Nord
Anne Jørgensen, formand, Region syd
Forperson, SDS
Næstforperson, SDS