Faggruppen Skole- og dagtilbudssocialrådgivere

Vi arbejder på skoler og i dagtilbud - det kan være alt fra almindelige folkeskoler og friskoler til børnehaver, vuggestuer, dagpleje o. lign.

Det arbejder faggruppen med

Faggruppen består af socialrådgivere, der arbejder på skoler og i dagtilbud – det kan være alt fra almindelige folkeskoler og friskoler til børnehaver, vuggestuer, dagpleje o. lign.

Der kan være tale om socialrådgivere, som er ansat med eller uden myndighed i funktionen – som ofte bærer præg af et forebyggende sigte. Der vil ligeledes ofte indgå tværfagligt samarbejde med andre faggrupper f.eks. lærere, pædagoger, psykologer, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter mv.

Funktionen som skole- og dagtilbudssocialrådgiver kan være organiseret på forskellig vis fra kommune til kommune fx i familieafdelinger, familiebehandlinger, PPR, skoler, tværfaglige centre el. lign. På samme tid kan funktionen også være forskelligt tidsmæssigt indrettet fx fuldtids, deltids eller med bestemt timeantal pr. institution mv.

Skole- og dagtilbudsrådgivning kan have en karakter af både tværfaglig sparring, samt mere rådgivende eller familiebehandlende samtaler med børn, unge og forældre.

Samtalerne kan have et meget forskelligt fokus, som stiller krav om, at vi ved noget om sociale problemer, at vi kan skabe en tillidsfuld relation og at vi har indsigt i metoder til at afhjælpe problemstillingerne.

Ligeledes fordrer det også et godt kendskab til andre frivillige tiltag/foreninger, samt kommunens egne tilbud.

Temadag – generalforsamling

Hvert år holder vores faggruppe en temadag i maj måned, hvor alle vores medlemmer inviteres. Vi prioriterer at invitere foredrags-/oplægsholdere, som kan give os et foredrag med et fagligt relevant og aktuelt indhold.

Ligeledes vægtes, at der bliver tid til at skabe fælles drøftelser og videndeling mellem de medlemmer, som tilmelder sig temadagen. Både som en slags inspiration til hinanden, samt som en mulighed for at styrke fællesskabet i faggruppen.

På denne temadag holdes også faggruppens årlige generalforsamling. Her bliver der blandt andet afgivet en formandsberetning vedr. årets arbejde i faggruppen, med henblik på at skabe en evaluering af året der gik, samt skabe en dialog om det kommende års ønsker til faggruppen. Ligeledes vil der – hvis det har været relevant – være fokus på, hvordan det socialpolitiske fokus har været for vores område.

Faggruppens økonomi gennemgås, og evt. valg til bestyrelse varetages også på generalforsamlingen.

Tidspunkt og sted for temadag/generalforsamling annonceres i Socialrådgiveren samt via faggruppens mailingliste. Ligeledes angives deadline for indgivelse af punkter til dagsorden.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fire medlemmer. Den mødes ca. fire gange årligt. Derudover arbejdes via mail. Bestyrelsen arbejder med og forholder sig bl.a. til følgende indenfor vores område:

 • Samarbejde med DS omkring høringssvar i forbindelse med lovforslag.
 • Deltagelse i DS’ øvrige aktiviteter på området.
 • Deltagelse i fælles møder med de andre faggrupper i DS-regi inden for børne- og ungeområdet.
 • Drøftelse af aktuelle socialpolitiske emner og udveksling af erfaring mellem DS centralt og praksis.
 • Planlægning af vores årlige temadag/generalforsamling.
 • Deltagelse i relevante møder og konferencer som eksempelvis Socialrådgiverdage mv.

Hvis du har nogle spørgsmål, eller er interesseret i at høre mere om os, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Kunne du ligeledes have lyst til at gøre opmærksom på en bestemt vinkel i vores fagområde, vil du også have mulighed for at få dit punkt på et kommende bestyrelsesmøde ved at kontakte bestyrelsen. Ligesom vi gerne ser dig deltage i det pågældende bestyrelsesmøde med henblik på at skabe dialog om punktet du ønsker varetaget.


» Få indflydelse på faget – bliv aktiv i din faggruppe eller i dit faglige selskabs bestyrelse

Sådan bliver du medlem af gruppen

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du mulighed for at være med i nogle af vores mange faggrupper. For at være med, skal du selv tilmelde dig faggruppen. Det gør du ved at logge ind på Mit DS og følge denne vejledning:

 • Vælg ”erhvervsdata” i fanen ”Mit medlemskab”.
 • Klik på ”Mine nuværende ansættelsesforhold er ændret”. Klik på ”næste”
 • Vælg ”ændringer i dit nuværende job (ny titel, arbejdstid mm.)”. Udfyld dato. Klik på ”næste”.
 • Vælg den eller de faggrupper, du ønsker at blive medlem af. Klik på ”Næste”.
 • Klik på ”Udfør”.

Har du spørgsmål? Kontakt faggruppesekretær Søs Ammentorp, Tlf.33 38 61 60 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kommende arrangementer

I det omfang faggruppen har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

Ingen kommende arrangmenter.

Se alle DS' arrangementer

Mød nogle af faggruppens medlemmer

MichelleAarup Lundsgaard Kristensen

Michelle Aarup Lundsgaard Kristensen

Formand

Randers Kommune - PPR
Gl. Stationsvej 9, 2
8940 Randers SV

Telefon:
89151515
BirtheJakobsen

Birthe Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

Skanderborg Kommune - Børn og Unge
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Telefon:
87947000
RebechaFoged

Rebecha Foged

Kassérer

Solvita - Afdeling Sjælland
Havnevej 1
4000 Roskilde

Telefon:
24760026
62233000

Generel information til faggrupper og sektioner

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedr. faggruppens politikområde?

» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper og øvrige sektioner

 

Godt at vide – information til faggrupper og sektioner

For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet folderen “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner” . Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.

» Læs “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner”.

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk