Mistrivsel: Skolesocialrådgivere i over halvdelen af landets kommuner

De kommuner, som benytter skolesocialrådgiverordningen, oplever, at skolesocialrådgivere fremmer dialogen mellem skolen og det sociale system, er med til at kvalificere underretninger og prioriterer tid til faglig rådgivning og sparring med lærerne. Det viser en ny undersøgelse fra KL.

Skolesocialrådgivere er vigtige i kommunernes forebyggelsesindsats. Det dokumenterer en ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforening baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt til samtlige af landets 98 kommuner.

Af de kommuner, som gør brug af skolesocialrådgivere, svarer 88 procent, at skolesocialrådgiverne i høj eller i meget høj grad ’fremmer’ dialogen mellem skolen og det sociale system. Knap 75 procent vurderer, at skolesocialrådgiverne i høj eller meget høj grad bidrager til at fremme kvaliteten af underretninger, og hele 85 procent vurderer, at skolesocialrådgiverne i høj grad eller meget høj grad prioriterer tid til at yde faglig rådgivning og sparring til lærere og andre professionelle på skolen.

Spørgeskemaundersøgelsen er som nævnt sendt til samtlige af landets 98 kommuner – og 76 af kommunerne har deltaget i undersøgelsen. Heraf responderer 51 kommuner svarende til 66 procent, at de gør brug af skolesocialrådgivere, mens 26 kommuner svarende til 34 procent ikke gør.

Forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening Signe Færch glæder sig over undersøgelsens resultat. Hun er dog langt fra overrasket over den positive respons.

– Vi er glade for, at rigtig mange kommuner har fået øjnene op for investeringer i tidlige og forebyggende indsatser som én af løsningerne på den stigende mistrivsel blandt børn og unge, der er på alles læber i øjeblikket. Det giver rigtig god mening med socialrådgivere på skoler – men også på ungdomsuddannelser og i dagtilbud. Det koster penge på den korte bane, men på lidt længere sigt betaler det sig, både menneskeligt og økonomisk.

Socialfaglig viden på skolen

Signe Færch bakkes op af Michelle Aarup Kristensen, som er formand for Dansk Socialrådgiverforenings faggruppe for skole- og dagtilbudssocialrådgivere. Som skolesocialrådgiver er hun tilknyttet fem forskellige skoler i Randers Kommune, men er ansat i kommunens pædagogiske og psykologiske rådgivning (PPR).

– Alle børn har et skoletilbud, så hvis vi vil være sikre på at fange børn og unges mistrivsel i opløbet, er det vigtigt, at der er fagpersoner med socialfaglig viden tilknyttet skolerne, så både personale og forældre får mulighed for sparring og vejledning, pointerer Michelle Aarup Kristensen.