Socialrådgiveren 01/23

Indhold

Mit yndlingsord: Selv­refleksion

Af Marcus Laumann Windfeldt Frandsen, socialrådgiverstuderende, VIA UC, Aarhus, og studenterrepræsentant i Region Nords bestyrelse

”Hvis man sparer på bureaukratiet, er det fint med mig”

Hun er åben overfor at gentænke beskæftigelsesindsatsen, men efterlyser klare og bedre bud fra regeringen. Både borgere og kolleger er bekymrede over uvisheden. Mød Rikke Troelsen, der er fællestillidsrepræsentant i Jobcenter København

Guiden: Slip stolen og bevæg dig

Bevæg dig i løbet af arbejdsdagen og hold korte pauser – så kvitterer din krop og hjerne med mere energi. Prøv at være bevægelsesdetektiv hver dag i en uge, hvor du leder efter muligheder for at stå op og gå mere på din arbejdsplads – og lad dig inspirere af forslagene herunder.

Guiden: ”Vi ødelægger vores krop og hjerne, hvis vi ikke bevæger os”

Det er vigtigt med de mange små bevægelser i løbet af dagen. Det drejer sig hverken om at løbe en halv- eller helmaraton, men om at tage trappen, huske at bruge sit hæve-sænkebord og stå op et par gange i timen – og at snige så mange skridt som muligt ind i arbejdsdagen, siger fysioterapeut Lone Østergaard.

Mistrivsel: Skolesocialrådgivere i over halvdelen af landets kommuner

De kommuner, som benytter skolesocialrådgiverordningen, oplever, at skolesocialrådgivere fremmer dialogen mellem skolen og det sociale system, er med til at kvalificere underretninger og prioriterer tid til faglig rådgivning og sparring med lærerne. Det viser en ny undersøgelse fra KL.

Mistrivsel kan ramme alle unge – men rammer udsatte hårdest

En ny form for udsathed rammer unge fra alle samfundslag. Årsagerne til mistrivslen skal ikke findes hos de unge selv, men udspringer for manges vedkommende af rammerne for ungdomslivet. Der findes ikke én løsning på de unges mistrivsel, men akut og helhedsorienteret hjælp er afgørende, pointerer ungdomsforsker på baggrund af ny viden.

Arbejdsmiljø: Socialrådgivere kan ikke bare sige pyt

Socialrådgivere er den anden mest stressede faggruppe. Nu har to eksperter skrevet en bog om, hvorfor stress rammer så mange i professions­-fagene. Socialrådgivere presses førstog fremmest af manglende tid til at løse opgaverne og til at mødes og samarbejde med kollegerne, siger en af forfatterne, som netop selv har uddannet sig til socialrådgiver.