Mit yndlingsord: Selv­refleksion

Af Marcus Laumann Windfeldt Frandsen, socialrådgiverstuderende, VIA UC, Aarhus, og studenterrepræsentant i Region Nords bestyrelse

Jeg møder mange mennesker, alle unikke. Den eneste fællesnævner i mødet, er mig. Hvis jeg ikke dagligt reflekterer over, hvorfor jeg gør, som jeg gør, og hvorfor jeg ikke gør noget andet, vil der blive stilstand.

Selvrefleksion giver plads. Plads til borgerens syn, plads til nytænkning og til at lytte og forstå med en vished om egen position. Med visheden om eget bias er der plads til at se nye muligheder og veje.

Med filosof Judith Butlers ord: ”Jeg er ikke dig, men jeg er ikke mig uden dig. Det jeg gør ved dig, gør jeg ved mig selv”.