DEBAT: Det mangfoldige arbejdsmarked (efterlysning)

"Jeg er træt af, at gode og hårdtarbejdende kollegaer skal skammes ud, fordi de prøver at omsætte politikernes lovgivning!"

I starten af 2020 faldt jeg og slog hovedet hjemme hos en borger. Efterfølgende måtte jeg sygemeldes med en alvorlig hjernerystelse. På det tidspunkt havde jeg arbejdet som støttekontaktperson i 11 år. Senere viste det sig, at også nakken havde taget skade.

Efter fem ugers sygemelding indledte arbejdspladsen en administrativ opsigelse. Hvis jeg ikke var tilbage på fuld tid inden december, ville jeg miste mit arbejde. Men den trussel over hovedet lod jeg mig raskmelde flere gange den næste tid. Det førte til flere tilbagefald, da jeg ikke var klar, hvilket min læge også påpegede flere gange.

Opsigelsen kom den 30. december 2020. Den efterfølgende afklaring i jobcenterregi var yderst nedværdigende: Jeg blev mere eller mindre parkeret og endte med selv at finde et praktiksted som skolesocialrådgiver i 2021. Arbejdsevnen blev afklaret, og jeg fik bevilliget fleksjob på 16 timer om ugen med få skånehensyn i marts 2022.

Siden har jeg søgt stillinger, både opfordret og uopfordret, som socialrådgiver. Tilbagemeldingen er den samme gang på gang: ”Dit cv mangler ikke noget, du har gode efteruddannelser og meget erfaring, MEN vi skal bruge en på fuld tid. 16 timer er for lidt”.

Bredt i Folketinget er der ellers fokus på, at alle på den ene eller anden måde skal være selvforsørgende. Der er lavet utallige pilotprojekter og rapporter om, hvordan jobcentret kan øge beskæftigelsen for ledige med handicap. Men virkeligheden er ofte noget helt andet.

Samtidig mangler arbejdspladser socialrådgivere til at løfte betænkeligt høje sagsbunker og lette et usundt arbejdspres. Derfor virker det helt nonsens, at det skal være så svært at finde et socialrådgiverjob på 16 timer.

Hvis formålet med det rummelige arbejdsmarked skal virkeliggøres, må der tænkes anderledes. Det er et samfundsmæssigt ansvar, som hverken den offentlige eller private sektor lever op til i dag.

Kan det virkelig passe, at det arbejdsmarked, der har ødelagt mig, ikke kan tage mig tilbage igen?


Arzu Ahmad er socialrådgiver