Fagligt Selskab for Sundhedssocialrådgivere

Fagligt Selskab for Sundhedssocialrådgivere i Dansk Socialrådgiverforening er en forsamling af engagerede praktikere, som brænder for at være med til at udvikle socialrådgiverfaget.

Det arbejder vi med

Fagligt Selskab for Sundhedssocialrådgivere arrangerer en årlig todages konference med fagligt indhold og gode muligheder for at netværke på tværs af arbejdspladser og -områder.

Fagligt Selskab for Sundhedssocialrådgivere tæller cirka 200 medlemmer, som er ansat på landets sygehuse. Her varetager de det socialfaglige arbejde omkring patienterne. De er ansat inden for både somatisk og psykiatrisk område.

Sygehussocialrådgivere arbejder på det enkelte sygehus, hvor de står til rådighed for patienter, pårørende og sundhedsfagligt personale. Opgaverne er mange. De kan handle om at skabe overblik over en patients sociale situation, oplyse om mulighederne for at få tildelt offentlige ydelser, sikre støtte til de pårørende, formidle kontakt til patientforeninger, forsikringsselskaber, arbejdspladser, fagforeninger osv.

Sygehusenes sociale patienthjælpsarbejde udgjorde socialrådgiverfagets vugge tilbage i 1930’erne. Dansk Socialrådgiverforening – som dengang hed “Foreningen for Socialrådgivere uddannede ved Den sociale Skole, København” – holdt stiftende generalforsamling i kælderauditoriet på Københavns Kommunehospital. Det foregik i 1938.

Mission og Vision

Faggruppen for sundhedssocialrådgivere skal via sin bestyrelse og medlemmerne sikre et fagligt netværk mellem faggruppens medlemmer med henblik på formidling og udveksling af faglig viden, forskning af socialrådgivermæssig relevans inden for sundhedsområdet.

» Læs erklæringen
Godkendt på faggruppens generalforsamling d. 1. marts 2018

Socialrådgivere på hospitalerne

Om sygehussocialrådgivernes arbejde og de mange funktioner, de indgår i, som ikke kan undværes inden for somatikken og psykiatrien

» Læs pjecen
Udgivet: januar 2010

Palliativ indsats (Maj 2013)

En arbejdsgruppe har undersøgt hvilke kompetencer, der er nødvendige for at opnå høj kvalitet i den sociale palliation.

» Læs rapporten


» Få indflydelse på faget – bliv aktiv i din faggruppe eller i dit faglige selskabs bestyrelse

Sådan bliver du medlem af gruppen

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du mulighed for at være med i nogle af vores mange faggrupper. For at være med, skal du selv tilmelde dig faggruppen. Det gør du ved at logge ind på Mit DS og følge denne vejledning:

  • Vælg ”erhvervsdata” i fanen ”Mit medlemskab”.
  • Klik på ”Mine nuværende ansættelsesforhold er ændret”. Klik på ”næste”
  • Vælg ”ændringer i dit nuværende job (ny titel, arbejdstid mm.)”. Udfyld dato. Klik på ”næste”.
  • Vælg den eller de faggrupper, du ønsker at blive medlem af. Klik på ”Næste”.
  • Klik på ”Udfør”.

Har du spørgsmål? Kontakt faggruppesekretær Søs Ammentorp, Tlf.33 38 61 60 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kommende arrangementer

I det omfang faggruppen har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

Ingen kommende arrangmenter.

Se alle DS' arrangementer

Mød nogle af faggruppens medlemmer

Sine Lyng Petersen

Sine Lyng Petersen

Formand

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind
Blekinge Boulevard 2
2630 Høje Taastrup

Telefon:
22652403
Louise MarieFriis

Louise Marie Friis

Næstformand

Region Syddanmark - Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

Telefon:
30721851
TanjaWejergang

Tanja Wejergang

Kasserer

Rigshospitalet Blegdamsvej
Juliane Marie Centret
Afsnit 9512
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Telefon:
29659821
Mette Møller Nyborg

Mette Møller Nyborg

Bestyrelsesmedlem

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter
Fjeldhammervej 8
2610 Rødovre

Telefon:
28492288
Anette Skov Popa

Annette Skov Popa

Bestyrelsesmedlem

Region Syddanmark - Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik
Engparken 1
7200 Grindsted

Telefon:
79183574
Annbrit SassNielsen

Annbrit Sass Nielsen

Bestyrelsessuppleant

Region Hovedstaden
Juliane Marie Centret - Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Telefon:
29659694
SaraJabobsen

Sara Jabobsen

Bestyrelsessuppleant

Region Hovedstaden - Rigshospitalet Neurocentret
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Telefon:
61317206

Generel information til faggrupper og sektioner

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedr. faggruppens politikområde?

» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper og øvrige sektioner

 

Godt at vide – information til faggrupper og sektioner

For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet folderen “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner” . Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.

» Læs “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner”.

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk