”Jeg følger patienterne helt til dørs – og sikrer ro, overblik og livskvalitet”

Som sundhedssocialrådgiver på Odense Universitetshospital skaber Louise Marie Friis sammenhæng i patienternes behandlingsforløb. Hun bygger bro mellem sundhedsvæsenet og kommunerne, så patienter og deres pårørende får hjælp og støtte – både under indlæggelsen og efter udskrivning.

”Jeg følger patienterne helt til dørs – og sikrer ro, overblik og livskvalitet”

Foto: Hung Tien Vu

Kvinden har ALS og er døende, men hun har indtil nu styret økonomien for sin søn, der har autisme, er i starten af 30’erne og har fleksjob 12 timer om ugen. Moderen kan ikke tale mere, men kan dog skrive på computer. Hun vil gerne have styr på sønnens situation, inden hun dør, så sundhedssocialrådgiver Louise Marie Friis har været på hjemmebesøg hos sønnen, har søgt bostøtte og skal ordne alt med sønnens økonomi, så hans penge overføres til hans egne konti og ikke indgår i arven.

Dette eksempel siger meget om det arbejde, Louise Marie Friis udfører som sundhedssocialrådgiver på Odense Universitetshospital. En funktion, hvor hun sikrer koordinering og udveksling af de nødvendige oplysninger mellem hospital og kommune, sikrer kontakt til de rette instanser og tager hånd om alle de situationer, patienter og pårørende har brug for hjælp til.

– Jeg er tovholder, blæksprutte, brobygger og sikrer ro, overblik, lindring og livskvalitet, fordi jeg sørger for, at borgerne får den rette hjælp så hurtigt som muligt, siger Louise Marie Friis, der også er bestyrelsesmedlem i Dansk Socialrådgiverforenings Fagligt Selskab for Sundhedssocialrådgivere.

Livskvalitet i den sidste tid

Jobbet som sundhedssocialrådgiver er delt mellem 12 timer på Neurologisk Afdeling og siden den 1. januar 25 timer på Palliativt Team Fyn. Vi møder Louise Marie Friis på kontoret på 7. etage, hvor hun sidder sammen med Lisbeth Langkilde – teamets anden sundhedssocialrådgiver. Louise Marie Friis er lige kommet retur efter et hjemmebesøg hos en patient.

Det tværfaglige team er for alvorligt syge og døende. Her har de to sundhedssocialrådgivere fokus på social palliation – socialfaglig indsats og psykosocial lindring – og hvad der kan gøres for at øge livskvaliteten i den sidste tid for patient og pårørende. Det kan være alt fra snakke om økonomi over eksistentielle bekymringer og tanker til helt praktiske ting som tilskud til proteindrikke og samtaler med pårørende om fremtidig boligsituation.

– Mit fokus er ikke altid noget direkte handlingsmæssigt, men en snak med en ældre, døende kvinde om bekymringer for hendes voksne, psykisk syge søn er også lindring.

Netop muligheden for at skifte mellem det eksistentielle og det praktiske fremhæver Louise Marie Friis.

– Jeg har ingen ramme, ingen økonomiske dagsordener eller opdeling i kasser, men kan have entydigt fokus på, hvad der fylder hos patienten og de pårørende. Ikke fordi, jeg skal handle på det hele, men så kan jeg hjælpe dem videre i systemet. Jeg kan følge patienterne til dørs ved at levere til den rette socialrådgiver i kommunen.

Krise og kaos

På Neurologisk Afdeling er Louise Marie Friis tilknyttet både Neuro-rehabiliteringen i Svendborg og Neurologisk Ambulatorium i Odense.

Hvor hun på Palliativt Team går klædt i eget tøj, ligner hun her fuldstændig en sygeplejerske iført lyseblå T-shirt og mørkeblå bukser.

Patienter og pårørende møder hende da også på de lange, hvide gange og i helt almindelige konsultationsværelser.

På Neuro-rehabiliteringen er patienter indlagt til behandling eller genoptræning efter en hjerneskade.

– Her er jeg i kontakt med patienter under indlæggelse – oftest i starten af deres sygdomsforløb, hvor der er rigtig meget kaos og krise, fordi hele deres liv med et slag er blevet fundamentalt ændret. Det kræver ofte handling i forhold til økonomi og arbejde – det fundamentale sikrings- og forsørgelsesgrundlag, fortæller Louise Marie Friis.

Tidsfrister for sygedagpenge skal overholdes, og hvis patienterne er ledige eller på kontanthjælp, er de ikke i stand til at opretholde kontakt til jobcenter eller søge jobs, så der kontakter hun jobcentret.

En jungle for de pårørende

Derudover hjælper hun pårørende, som også er i krise. Hjælpen består af overblik og håndtering af situationen i forhold til eksempelvis egen sygemelding, kontakt til arbejdsgiver og kommunen.

– Det kan være en jungle for de pårørende, så jeg løfter byrder fra deres skuldre. Samtidig giver jeg rum for uvisheden og usikkerheden, der fylder rigtig meget. Kommer min mand nogensinde tilbage på arbejdsmarkedet? Bliver vi nogensinde en familie som før? Skal min hustru have en plejebolig?

For hvor læger og sygeplejersker har meget fokus på den fysiske del af behandlingen, har en sundhedssocialrådgiver netop fokus på sociale, økonomiske, følelsesmæssige og familiære bekymringer.

Så en samtale med Louise Marie Friis svinger ofte mellem følelsesmæssige og praktiske bekymringer om for eksempel husleje, sygedagpenge, mulighed for at søge tab af erhvervsevne. Hvor hun kan rådgive og vejlede om muligheder over for patienter og pårørende, der pludseligt og totalt uforberedt er havnet i en situation med alvorlig sygdom.

– Jeg skaber overblik, hjælper og etablerer samarbejde med relevante samarbejdspartnere, så der bliver sat en ramme omkring familien. Er der hjemmeboende børn, kan det for eksempel handle om muligheder for sorg og krisebearbejdning, fortæller Louise Marie Friis.

Fra start til slut

På Neurologisk Ambulatorium går patienter med hjernetumorer i livslangt kontrol- og behandlingsforløb.

– Alt efter hvor tumoren sidder i hjernen, kan patienterne både blive ramt fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og personlighedsmæssigt, så jeg følger patienter og pårørende i forhold til, hvilke udfordringer sygdommen medfører. Derfor giver det også rigtig god mening, at jeg kan følge dem, fra de er nydianogsticerede til livsafslutning, siger Louise Marie Friis.

Her hjælper Louise Marie Friis igen med økonomi, henviser til de rette steder i kommunen, til den rette rehabilitering. Hun formidler funktionsniveau, henviser til hjerneskaderådgivning og skaber et rum, hvor de pårørende kan italesætte, hvad de egentlig står i. Taler orlovsmuligheder for pårørende, aflastning, ledsagelse og afklaring af, hvad der skal ske, når patienten ikke længere kan være på arbejdsmarkedet.

På begge afdelinger er Louise Marie Friis som hovedregel altid inde over patienter i den erhvervsaktive alder, patienter med hjemmeboende børn og enlige, som umiddelbart ikke har noget netværk.

Oversætter mellem hospital og kommune

På alle tre afdelinger ser hun sig selv skabe livskvalitet og mest mulig bevægelsesfrihed for patienter og pårørende.

– Som socialrådgiver har jeg en forståelse og en erfaring for både kommunens opbygning, den lovgivningsmæssige kontekst, og hvad rammerne er. Samtidig har jeg sproget til at kunne kommunikere med dem, så jeg fungerer også som oversætter mellem hospital og kommune og sikrer, at vores læger er præcise i deres formuleringer, så det ikke bliver misforstået ude i kommunerne.

Samtidig mener hun, at hendes arbejde også forbedrer den sundhedsmæssige tilstand.

– Hvis patientens hoved er fyldt med tanker om husleje, om der er råd til at blive boende i huset, om man kan komme tilbage til sit arbejde, så er det svært at bevare fokus på den genoptræning, patienten er indlagt til at skulle igennem.

Overlæge: Socialrådgivere sikrer bedre forløb

Nicole Frandsen, behandlingsansvarlig overlæge på Neurologisk Afdeling, ser det som altafgørende at have sundhedssocialrådgivere ansat.

– Vi er nødt til at tænke i det hele menneske, og sundhedssocialrådgiverne giver ro ved at tage byrder fra patienternes skuldre, så de ikke behøver ligge søvnløse om natten af bekymringer og på grund af manglende søvn ikke have overskud til træning.

Jeg kan slet ikke se, hvordan vi kan lave ordentlige patientforløb uden sundhedssocialrådgiverne.

Nicole Frandsen peger også på, at det tætte parløb mellem sundhedssocialrådgiverne og det sundhedsfaglige personale er med til at undgå unødige forsinkelser for patienterne.

– Hvis vi kan se, at patienten får så svære kognitive eller fysiske vanskeligheder, at det er usandsynligt, at vedkommende kan komme tilbage til arbejdsmarkedet, kan vi sammen arbejde målrettet på, hvad der skal ske, når patienten bliver udskrevet. Den kommunale hjerneskadekoordinator tager først fat i en patient efter udskrivelse, men oftest ligger patienterne her i 20 til 25 dage, nogle i flere måneder – vi kan med hjælp fra sundhedssocialrådgiverne gå i gang med at sikre det rette tilbud allerede fra indlæggelsens start, pointerer hun.

Sygeplejerske: En god samfundsinvestering

Tina Tipsmark Clausen, sygeplejerske på Neurologisk Ambulatorium er enig. Sundhedssocialrådgivere gør en kæmpe forskel.

– En sundhedssocialrådgiver som Louise betyder alt for patienterne, og hun er helt klart med til at gøre sygeforløbet bedre, pointerer Tina Tipsmark Clausen.

– Louise kender lovgivning og paragraffer, ved hvad man kan skaffe hjælp til og kan fortælle kommunen om patienternes situation: Hun kommer ikke tilbage på arbejde, eller han kan ikke arbejde dag/nat, fordi hjernekræften har givet ham epilepsi, og risiko for kramper forstærkes ved skiftende arbejdstider.

– Så en sundhedssocialrådgiver har patientens ryg, og Louise løfter vores patienter, hjælper de pårørende igennem vanskelige tider, og det må være en god samfundsinvestering, at vi på den måde kan give patienterne en samlet pakke, mener Tina Tipsmark Clausen.

Sparring og debriefing

Lisbeth Langkilde har været ansat som sundhedssocialrådgiver på Palliativ Team Fyn siden 2003, og hun glæder sig over, at hun den 1. januar i år fik følgeskab af Louise Marie Friis.

– Det betyder rigtig meget at have en sparringspartner med samme faglighed, for det kvalificerer den hjælp, rådgivning og vejledning, vi giver til patienter og pårørende.

Som sundhedssocialrådgiver i teamet har de med alt at gøre inden for død, alvorlig sygdom og efterladte.

Så de to sundhedssocialrådgivere dækker serviceloven, aktivloven, arveloven, forsikringsforhold, private pensionsforhold med mere.

– Selv om jeg har arbejdet i det her felt i snart 20 år, har jeg stadig brug for sparring – både i forhold til jura, det metodiske og den psykologiske del af vores arbejde, siger Lisbeth Langkilde og fortsætter:

– Så det er vigtigt med både den hurtige, lettilgængelige sparring i de komplekse sager, vi står i, og ved de rigtig svære samtaler, hvor vi virkelig har brug for at blive debriefet.

Lige adgang til sundhedssocialrådgivere

Lisbeth Langkilde ser lige som Louise Marie Friis sig selv som brobygger, og hun mener, at den funktion spiller en stadigt vigtigere rolle i takt med, at sygehusvæsenet bliver mere og mere ambulant og indlæggelserne kortere.

– Helhedssynet kan hurtigt blive klemt, og her er sundhedssocialrådgivere vigtige som brobyggere mellem hospital og kommune og andre instanser, forklarer Lisbeth Langkilde.

Louise Marie Friis er enig. Sundhedssocialrådgivere er med til at skabe sammenhæng i sundhedsindsatsen og koordination mellem hospital og kommune – både under indlæggelse og efter udskrivning.

Derfor ønsker hun også, at regeringens kommende sundhedsudspil vil give lige adgang til sundhedssocialrådgivere for alle patientgrupper.

– Det skaber ulighed, at det kun er patienter med bestemte diagnoser og meget få sygehusafdelinger, der har adgang til sundhedssocialrådgivere. Så mit ønske er, at helhedssynet naturligt tænkes ind som en del af behandlingen i sundhedssystemet. Ud fra en bevidsthed om, at den sociale situation og sociale problematikker affødt af sygdommen hos patienten kan fylde lige så meget som den helbredsmæssige problematik. Og en erkendelse af, at der på afdelinger med socialrådgivere opstår en sparring og dialog med det øvrige personale, som fremmer helhedssynet på patient og pårørende, pointerer Louise Marie Friis.


Bag om historien
Regeringen har planlagt at præsentere sit sundhedsudspil og det politiske udspil til en 10-årsplan for psykiatrien i løbet af foråret. Begge dele forventes at have fokus på blandt andet sammenhæng i behandlingsforløbet – et styrket samarbejde mellem regioner og kommuner – så man undgår, at patienterne udskrives til ’gaden’ eller til et behandlingstilbud med lang ventetid med risiko for tilbagefald og genindlæggelse.

Dansk Socialrådgiverforening foreslår, at der bliver indført en socialfaglig screening af patienter med alvorlig sygdom for at sikre rettidig vejledning, hjælp og sammenhæng i patienternes behandlingsforløb. I temaet går vi tæt på sundhedssocialrådgivernes rolle som brobyggere i sundhedsvæsenet.