”En enorm befrielse at nogen tager os i hånden”

Med hjælp fra sundhedssocialrådgiver Louise Marie Friis har hjernetumor-opererede Søren Petersen fået konstateret hjernetræthed. Han er nu i afklaringsforløb hos kommunen i forhold til fleksjob og er blevet tilknyttet kommunens hjerneskaderådgivning.

”En enorm befrielse at nogen tager os i hånden”

Foto: Hung Tien Vu

Trætheden var kommet snigende, og fuldtidsjobbet som børnehaveklasseleder syntes efterhånden uoverskueligt. Cykelturen til og fra jobbet var skiftet ud med bilkørsel, og så snart arbejdsdagen var slut, havde Søren Petersen brug for at sove. Derhjemme var der ingen overskud, intet initiativ, og hustruen Tina Petersen stod efterhånden for samtlige huslige opgaver og for at tage sig af parrets to børn.

Trods udfordringerne og trods to operationer for hjernetumorer i henholdsvis 2007 og 2016 havde ægteparret på ingen måde tænkt, at det kunne være følgevirkninger efter operationerne.

– Efter begge operationer var svulsterne helt væk, og jeg havde hverken fået genoptræning eller været i kontakt med kommunen. Jeg havde passet mit arbejde, og det faldende energiniveau kom snigende, uden vi rigtig tog det alvorligt, fortæller 48-årige Søren Petersen.

– Vi havde snakket lidt om karriereskift, måske nedsat tid, men aldrig sådan rigtig overvejet det. Bare tænkt, at det er hårdt at være børnehaveklasseleder, at vi jo også blev ældre og havde meget at se til med børn og husholdning. Så vi så det som normalt, supplerer 47-årige Tina Petersen.

Hjernetræthed

Ved en rutinemæssig scanning og lægesamtale sidste år fortæller Søren Petersen om sin træthed, og lægen fortæller, at Neurologisk Ambulatorium har en sundhedssocialrådgiver tilknyttet, som ægteparret kan tale med. Det siger Søren Petersen ja tak til, og siden august 2021 har ægteparret været tilknyttet sundhedssocialrådgiver Louise Marie Friis.

Over et par samtaler gik det op for Søren og Tina Petersen, hvor indgribende Sørens træthed og manglende overskud egentlig var blevet for familien.

– Det har haft en kæmpe betydning for os og været en stor lettelse at få kontakt til Louise. For hun har fået os til at sætte ord på og erkende, hvor voldsomt det egentlig stod til. Så der er taget en stor byrde fra vores skuldre, fortæller Tina Petersen.

– Louise har også gjort os opmærksom på et begreb, der hedder hjernetræthed. Da hun gav os en folder om hjernetræthed, stod der nærmest mit navn på den, siger Søren Petersen.

Henvist til kommunal hjerneskaderådgivning

Efter de første samtaler sætter Louise Marie Friis gang i en træthedsundersøgelse, og udfaldet viste tydeligt, at Søren Petersen led af hjernetræthed.

– Efter vi længe havde tilpasset os, kunne vi nu se sort på hvidt, hvad vi havde med at gøre, og hvilket skred i normalen, vi havde indordnet os under. For trods trætheden havde Søren ingen sygedage, og jeg tog mere og mere over derhjemme, siger Tina Petersen.

Louise Marie Friis henviser til kommunal hjerneskaderådgivning og får formidlet, hvilken situation Søren Petersen står i. Derudover henviser hun til neurologisk afdelings fysio- og ergoterapeut til en vurdering af behovet for en genoptræningsplan,
og den plan sender hun videre til kommunen, da han skal genoptrænes i kommunalt regi.

– Det er en enorm befrielse, at nogen tager os ved hånden og guider os, og uden Louise havde vi på ingen måde stået, hvor vi står i dag, konstaterer Tina Petersen.

Overbelastet hamsterhjul

Efter en sygemelding fra jobbet er der lavet en fratrædelsesaftale, hvor Søren Petersen får fuld løn frem til den 1. august. Han er nu i afklaringsforløb for erhvervsevne og skånebehov og i gang med en genoptræningsproces.

I forhold til kommunen har Louise Marie Friis helt konkret hjulpet med, at kommunens sagsbehandling bliver målrettet hjerneskade. Den første sagsbehandler mente, at Søren Petersen havde problemer på grund af sin arbejdsmæssige situation, men via dokumentation og samtaler har kommunen nu erkendt, at selv om det ikke er en pludselig opstået sygdom, så har Søren Petersen brug for hjælp på grund af sit helbred.

– Louise har fået mig ind i det kommunale system, har formidlet kontakt til sagsbehandleren i Odense Kommune, har overblikket, holder fast, skaber sammenhæng og livskvalitet, og hun har givet mig vejen ud af et overbelastet hamsterhjul, siger Søren Petersen.

Uvurderlig hjælp

Ægteparret er dybt taknemlige over, at de fik kontakt til en sundhedssocialrådgiver.

– På grund af Louises hjælp har jeg i dag mere overskud, mere energi og kan mere derhjemme, og selvom jeg ikke ved, hvor det ender i forhold til job, har jeg en tro på, at jeg kan få et job – rigtig gerne noget praktisk arbejde udendørs. Mit gamle job som børnehaveklasseleder var noget af det værste i forhold til hjernetræthed – med lys, larm og mange bolde i luften, fortæller Søren Petersen.

Tina Petersen tør næsten ikke tænke på, hvad der var sket, hvis Louise Marie Friis ikke var blevet koblet på ægteparret.

– Uden Louise havde Søren knoklet videre, havde måske forsøgt at komme ned i tid. Jeg havde løbet stærkere og stærkere, og på et tidspunkt var det hele væltet. Så vi føler stor taknemlighed over, at der eksisterer sådan et tilbud.