PRAKSISKLUMMEN: ”Når min mor ­kommer på hospice, mister jeg retten til plejevederlag”

Som socialrådgiver på et sygehus bliver jeg ofte konfronteret med, hvordan patienter og pårørende ofte kommer i klemme i lovgivningen.

Datteren har styr på det meste, da vi snakker sammen i telefonen. Det praktiske, økonomiske og alle de svære situationer gennem de sidste uger med hendes mor, der er døende. Hun vil være der for sin mor, som ikke skal være alene i denne krise, hvor tabet af kontrol er totalt. Datterens følgeskab er altafgørende for lindringen af dem begge i morens sidste fase af livet. Jeg kan høre på hendes hurtige talestrøm, at fokus er skærpet.

Jeg genkender datterens årvågenhed fra en lignende situation i mit eget liv, da min mor var døende. Datteren i telefonen er socialrådgiver lige som jeg. Jeg ved, hvor afgørende servicelovens §119 om plejeorlov og vederlag er for begges tryghed og lindring i den her barske situation.

Vi gennemgår rammerne for §119. ”Når min mor kommer på hospice, mister jeg retten til plejevederlag, selv om min mor har brug for min omsorg og støtte, og jeg har brug for at være der,” siger hun stille. Hun har aftalt orloven med sin arbejdsgiver og fået bevilliget plejevederlag fra kommunen. Men det kan kommunen frakende, når moderen bliver indlagt eller kommer på hospice. Praksis og lovgivning giver ikke mening her.

Som socialrådgiver på et sygehus bliver vi ofte konfronteret med, hvordan patienter og pårørende kommer i klemme i lovgivningen. Servicelovens §119 består nemlig af to dele: En orlovsdel som skal aftales med arbejdsgiver, og et plejevederlag, som kommunen skal bevilge, og som er det økonomiske grundlag for orloven. Problemet er, at plejevederlaget ophører, når den døende ikke er hjemme, men kommer på sygehus, hospice eller plejecenter.

Derfor støtter Dansk Socialrådgiverforenings Faglige Selskab for Sundhedssocialrådgivere borgerforslaget om, at plejeorlov skal følge patienten, uanset hvor denne opholder sig.

» Se borgerforslaget ’Ret til plejeorlov uanset, hvor patienten ­opholder sig’ på borgerforslag.dk.

af Louise Marie Friis, der er sundhedssocialrådgiver ved Odense Universitets­hospital