DEBAT: Socialrådgivere på hospitaler kan styrke sammenhængen

"Det vil være klogt at få flere socialrådgivere tilbage på hospitalerne"

Ofte kan man læse om sygeplejerskernes enorme arbejdspres i avisen, hvilket giver anledning til undren: Hvorfor havde politikerne så travlt med at fyre store dele af det tværfaglige personale, herunder socialrådgivere, fra hospitalerne trods protester fra såvel læger som sygeplejersker?

Hvordan skal det hjælpe med flere socialrådgivere på hospitalerne, vil nogle måske spørge? Her er det værd at se på, hvad sygeplejerskerne laver. For det er ikke kun omsorgsarbejde så som at dele medicin ud, tilse dårlige patienter, deltage i operationer mv. Nej, en stor del af arbejdet består i skrivebordsarbejde i form af eksempelvis udskrivning af patienter, samarbejde med kommunerne om udskrivningsplan og genoptræning.

Alt dette kræver samarbejde mellem kommunerne og hospitalerne. Men i dag fungerer det samarbejde ofte dårligt, da kommuner og sygehuse ikke altid taler samme sprog. Her er det hensigtsmæssigt at have en faguddannet person, der forstår begge verdener, til at koordinere og fremme samarbejdet. Desuden bruger hospitalerne alt for mange ressourcer på at skrive erklæringer i et sprog, som kan være svære at forstå for den almindelige borger eller andre faggrupper. Her kan socialrådgivere på hospitalet oversætte og sikre, at sagsbehandlere får de rette oplysninger, så patienten får bevilget den fornødne støtte.

Socialrådgiveruddannelsen blev i sin tid oprettet som en hospitalsuddannelse netop for at kunne løse de sociale problemer, patienter ofte har, når de bliver indlagt. Det skulle forhindre hyppige genindlæggelser og stabilisere levefoden i hjemmet.

Det vil være klogt at få flere socialrådgivere tilbage på hospitalerne, da kerneproblemerne er de samme, som da uddannelsen blev oprettet. Det vil ovenikøbet være en win-win-situation. Sygeplejersker og læger vil blive aflastet, kommunerne vil spare tid på sagsbehandlingen, og patienternes livskvalitet vil blive væsentligt forbedret.


Pernille Starnø, tidligere socialrådgiver på Rigshospitalet. I dag pensioneret socialrådgiver og aktiv i Frivilligcenter Furesø.


Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk