Socialrådgiveren 01/22

Indhold

Mit hadeord: Sagsbehandler

Af Julie Kjær Handberg, socialrådgiver i Jobcenter Aarhus, hvor hun arbejder som uddannelseskonsulent og faglig koordinator ved Ungecentret Kalkværksvej

Guiden: Sådan tackler du det hybride arbejdsliv

Corona-pandemien har efter snart to år med flere nedlukninger skabt en stor vækst i nye hybride arbejdsformer. Vi holder møder med kolleger, borgere og samarbejdspartnere, hvor nogle er fysisk til stede, mens andre deltager online. Vi guider dig igennem nogle af udfordringerne i det hybride arbejdsliv.

”Vi genskaber den enkeltes tro på sig selv”

Settlementet på Vesterbro i København har så mange forskellige tilbud, at det næsten altid kan lade sig gøre at skræddersy en individuel og helhedsorienteret indsats for udsatte borgere. – Som NGO fungerer vi som en slags brobygger til systemet. Vi prøver for eksempel at få folk til et sundhedstjek hos lægen eller til udredning i psykiatrien, fortæller Eva Tetzlaff, socialrådgiver og leder af Settlementets rådgivning.

”At flytte de her mennesker er som et lille mirakel”

I Settlementets Projekt Trædesten arbejder man med at udvikle og opøve kompetencer, som kan hjælpe aktivitetsparate borgere i job. Projektet følges af VIVE-forsker Helle Holt, der evaluerer indsatsen og peger på flere elementer, som det ordinære system kan lade sig inspirere af.

Der er brug for nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Hvis der skal ske forandring i jobcentrene, så skal der ikke opfindes nye dimser. Det er ikke projektinnovation, der er brug for, men systeminnovation. Og hvis forskningsbaseret viden skal bruges til at udvikle og kvalificere praksis, skal det oversættes helt konkret, skriver professor Dorte Caswell.

Danskerne tror, integrationen går meget værre end i virkeligheden

Denne analyse viser, at danskerne tror, at det går betydeligt værre med integrationen, end det reelt gør. Ældre personer og personer med kort eller ingen uddannelse over folkeskoleniveau har en tendens til i særlig høj grad at tro, at integrationen går dårligere, end den gør.