Tre veje til et bedre arbejdsmiljø

Ditte Brøndum peger i sin bog ”Nej, det er ikke bare dig” på tre veje til et bedre psykosocialt arbejdsmiljø.

Viden og handlekraft

– Et godt psykosocialt arbejdsmiljø kræver, at der er viden og handlekraft ude på arbejdspladserne, og det mangler i høj grad i dag. Arbejdsmiljørådgivning er et frit marked, som ikke videndeler, men som skal betales af samme hånd – arbejdsgiveren – som arbejdsmiljøkonsulenten skal turde være kritisk overfor. Arbejdsgiverne kan ikke overskue at finde den rigtige rådgivning – og de benytter rådgivning i langt mindre grad end tidligere. Der er behov for et koordineret vidensmiljø med mere håndfaste krav – fra Arbejdstilsynet – om, at arbejdsgiver skal benytte sig af rådgivning.

Bedre uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter

– De valgte medarbejdere og ledere på arbejdspladserne får mindre uddannelse og føler sig dårligt rustede til at løse særligt de psykosociale problemstillinger. Der er derfor behov for større krav til uddannelse af de tillidsvalgte på arbejdspladserne, og vi i fagbevægelsen skal give vores arbejdsmiljørepræsentanter større rygstøtte.

Ordentlig oplæring af medarbejdere

– I arbejdsmiljøloven står der, at du har ret til ordentlig oplæring, så du kender risici ved arbejdet og kan passe på dig selv. På det psykosociale område kan dette i praksis være ingenting. En undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening viser eksempelvis, at hver anden nyuddannet socialrådgiver ingen oplæring får. Det har alvorlige konsekvenser i form af øget sygefravær og risiko for at brænde ud i sit job. Derfor skal det være tydeligt i arbejdsmiljøloven, hvad arbejdsgivers forpligtelser er.