Danskerne tror, integrationen går meget værre end i virkeligheden

Denne analyse viser, at danskerne tror, at det går betydeligt værre med integrationen, end det reelt gør. Ældre personer og personer med kort eller ingen uddannelse over folkeskoleniveau har en tendens til i særlig høj grad at tro, at integrationen går dårligere, end den gør.

Danskerne er den befolkningsgruppe i EU, som føler sig mest velinformeret om indvandring og integration. 73 procent af den danske befolkning føler sig i meget høj grad eller høj grad velinformeret, mens det samme kun er tilfældet for 37 procent i gennemsnit i EU.

Alligevel er der en tendens til, at gennemsnitsdanskeren svarer forkert på spørgsmålene – både de, der vedrører, hvor mange ikke-vestlige indvandrere, der er i Danmark, og de, der vedrører, hvordan det går med integrationen. Cirka 75 procent af danskerne tror i gennemsnit, at integrationen går betydeligt værre, end den gør, mens cirka 10 procent tror, at integrationen går betydeligt bedre, end den gør.

Stor fejlopfattelse af kriminalitet

Danskerne har særligt store fejlopfattelser på spørgsmålet om kriminalitet. Her tror gennemsnitsdanskeren, at andelen af dømte unge mandlige efterkommere er steget til et niveau, der er fem gange højere, end den er. Reelt er kriminaliteten faldet de senere år.

Til dette spørgsmål er respondenterne blevet informeret om, at 5,4 procent af ikke-vestlige efterkommere i alderen 15-29 år blev dømt efter straffeloven i 2012. Mens niveauet faktisk er faldet til 3,5 procent, vurderer gennemsnitsdanskeren, at andelen af dømte er steget dramatisk til 20 procent i 2019. Det bør i denne sammenhæng nævnes, at den markante forskel i opfattelser sandsynligvis ikke skyldes “mørketal” i forhold til kriminalitet, da Justitsministeriets årlige offerundersøgelser viser en tendens til et mindre fald i ofre for vold, indbrud mv.

Køn, alder og uddannelse præger svar

Når man ser på respondenternes køn, alder og baggrund i øvrigt, viser der sig nogle klare tendenser.

Jo ældre man er, jo flere indvandrere tror man, der er i samfundet, og des større tror man, at problemerne med integration er. For eksempel udtrykker 88 procent af ikke-vestlige indvandrere, at mænd og kvinder bør have samme mulighed for at arbejde. 18-34-årige danskere tror, det kun er 56 procent af indvandrere, der ønsker lige muligheder for arbejde, mens ældre over 65 år tror, at det kun er 26 procent af ikke-vestlige indvandrere, der har denne holdning.

Kvinder tror i højere grad end mænd, at der er flere ikke-vestlige indvandrere i Danmark, og at integrationen går dårligere, end den gør. For eksempel angiver 75 procent af unge ikke-vestlige efterkommere, at de må have en kæreste for deres familie. Kvinder tror, at det kun er tilfældet for 38 procent af de unge ikke-vestlige efterkommere, mens mænd tror, at det er 49 procent.

Dertil kommer den tendens, at personer med længerevarende uddannelser svarer tættere på de korrekte svar. For eksempel tror den gennemsnitlige ufaglærte, at kun 39 procent af 16-19-årige ikke-vestlige mandlige efterkommere og indvandrere er i gang med ungdomsuddannelse, mens den gennemsnitlige dansker med lang videregående uddannelse tror, at det er 50 procent. Det korrekte svar er 56 pct.

Indvandrere og efterkommere overvurderer problemerne

Flertallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere tror, at integrationen går dårligere, end den gør, omend andelen, der overvurderer problemerne, er mindre end blandt etniske danskere. Dog tror ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i langt højere grad, at kriminaliteten er højere, end den er, og at indvandrere udgør en større andel af befolkningen.

Endelig viser undersøgelsen, at personer, der har sat kryds ved partier med en stram udlændingepolitik, i højere grad har en tendens til at tro, at integrationen går dårligere, end den gør. Omvendt har Alternativet, Enhedslisten og Radikale Venstre den største andel af vælgere, der tror, at integrationen går bedre, end den gør. Fælles for alle partier er dog, at flertallet af vælgerne tror, at integrationen går dårligere, end den gør.


Om analysen
Analysen tager udgangspunkt i en undersøgelse gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 2015 CAWI-interview med danskere i alderen 18 år+, i perioden 30. september – 11. oktober 2021.

Der er til spørgsmålene taget udgangspunkt i nogle af de mest gængse parametre for integration med nyest tilgængelige data fra Danmarks Statistik og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Læs hele analysen ’Danskerne tror, integrationen går meget værre end i virkeligheden’ på videnscenterforintegration.dk