REGIONSLEDER: Arbejdsmiljø skal være tro følgesvend

"At styrke socialrådgiveres arbejdsmiljø er en kerneopgave."

At styrke socialrådgiveres arbejdsmiljø er en kerneopgave for Dansk Socialrådgiverforening. Under efterårets forhandlinger af ’Aftale om firedages arbejdsuge’ i Kerteminde Kommune var vi for eksempel særligt optaget af arbejdsmiljøet. For er behovet for tre dages restitution udtryk for et belastende arbejdsmiljø? Eller kan de tre dages restitution være et nyt værktøj til at skabe trivsel for nogle medlemmer? Det skal vi blive klogere på.

Derfor vil medarbejdernes trivsel være i fokus i forsøgsperioden fra 1. januar i år til 21. marts 2024. Her vil der blive lavet trivselsmålinger fire gange årligt for medarbejdere, der arbejder fire såvel som fem dage om ugen. Målet er tidlig opsporing og forebyggelse af mistrivsel.

I november indgik Odense Kommune en trepartsaftale med 12 faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner, heriblandt DS. Aftalens formål er at sætte fælles spot på at rekruttere og fastholde velfærdsmedarbejdere frem mod 2030. En styrende indsats for arbejdet handler om trivsel, sygefravær og arbejdsmiljø. Det er et afgørende vigtigt arbejde, som skal være med til at forhindre, at der fremover vil mangle socialrådgivere!

Det gode arbejdsmiljø er ikke kun afgørende for den enkelte socialrådgiver, men for arbejdspladsen og borgerne. Derfor er vi flere, som kan og skal løfte arbejdsmiljødagsordenen. Du og dine kollegaer kan altid hente viden og vejledning i DS om udfordringer på arbejdet.

Samtidig vil jeg opfordre til at arbejde forebyggende. I DS har vi udviklet ’Vejledende standarder for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø’, som bygger oven på DS’ vejledende sagstal. Standarderne peger på faktorer med positiv effekt på socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø, eksempelvis socialrådgiverfaglig ledelse, mål og mening med arbejdet, samarbejde om opgaveløsningen, tid til arbejdet, kompetenceudvikling og udvikling af det sociale arbejde.

Jeg håber, du bliver inspireret til at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen på din arbejdsplads sammen med din arbejdsmiljørepræsentant.
Arbejdsmiljø er en tro følge­svend hos mig, men vi har brug for hinanden for at skabe de nødvendige forandringer!