Mit hadeord: Sagsbehandler

Af Julie Kjær Handberg, socialrådgiver i Jobcenter Aarhus, hvor hun arbejder som uddannelseskonsulent og faglig koordinator ved Ungecentret Kalkværksvej

Jeg er stolt af at være socialrådgiver og vil meget nødigt kaldes sagsbehandler, fordi jeg “behandler” ikke bare sager. Jeg arbejder med mennesker, der kan have komplekse udfordringer, hvilket kræver fokus på det hele menneske frem for ”bare” en sag i bunken.

I mit arbejde som socialrådgiver bruger jeg min socialfaglighed på alle parametre: Identifikation af de sociale problemer og udfordringer, under samtalen med borgeren, i efterarbejdet og i sparring med kolleger og på tværs af samarbejdsflader.