MIT ARGUMENT: Ingen fleksjob til socialrådgivere i hele Danmark?

Af Helle Vedel, socialrådgiver på Kofoeds Skole

Jeg har holdt øje med opslåede fleksjob-stillinger til socialrådgivere. Jeg er stødt på flere deltidsstillinger, men ingen fleksjob.

Jeg er kronisk syg med leddegigt og har et fastholdelsesfleksjob. Min sygdom giver daglige smerter, bevægelsesindskrænkning, og jeg udtrættes væsentligt hurtigere end andre.

Som kronisk syg kan det være svært at have energi og overskud til at sparke døre ind til nye arbejdsgivere.

Dansk Socialrådgiverforening og arbejdsgivere bør sætte mere ind på fleksjobordningen, da kronikere har lige så stort engagement og arbejdslyst som andre. Ofte kan vi bare ikke arbejde fuld tid.