Fagligt Selskab for Socialrådgivere ansat i Retspsykiatri

Fagligt Selskab for Socialrådgivere ansat i Retspsykiatri består af medlemmer, der er ansat på retspsykiatriske afdelinger i hele landet eller på Retspsykiatrisk Klinik i København.

Det arbejder vi med

Patientgruppen er psykisk syge personer, der enten er sigtet eller dømt for kriminalitet, og som derfor har en særforanstaltning – eksempelvis en behandlingsdom.

På Retspsykiatrisk Klinik er det socialrådgivernes hovedopgave at udarbejde levnedsbeskrivelser, der indgår direkte i mentalundersøgelserne til brug for rettens afgørelse om valg af sanktion. Desuden varetages opgaver af socialrådgivermæssig karakter i ambulatoriet.

De øvrige socialrådgivere på de retspsykiatriske afdelinger har til opgave at bistå patienterne i straffesager, udarbejde levnedsbeskrivelser til mentalerklæringer og i øvrigt udføre traditionelt socialrådgiverarbejde. I arbejdet indgår anvendelse af særlove – specielt straffeloven og retsplejeloven.

Fagligt Selskab for Socialrådgivere ansat i Retspsykiatri mødes to gange om året på skift hos hinanden. Hvert seminar indeholder flere faglige indslag, der som regel relaterer til retspsykiatrien. Desuden har gruppen erfaringsudveksling, og gruppen fungerer som netværk for hinanden i dagligdagen.

» Få indflydelse på faget – bliv aktiv i din faggruppe eller i dit faglige selskabs bestyrelse

Sådan bliver du medlem af gruppen

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du mulighed for at være med i nogle af vores mange faggrupper. For at være med, skal du selv tilmelde dig faggruppen. Det gør du ved at logge ind på Mit DS og følge denne vejledning:

  • Vælg ”erhvervsdata” i fanen ”Mit medlemskab”.
  • Klik på ”Mine nuværende ansættelsesforhold er ændret”. Klik på ”næste”
  • Vælg ”ændringer i dit nuværende job (ny titel, arbejdstid mm.)”. Udfyld dato. Klik på ”næste”.
  • Vælg den eller de faggrupper, du ønsker at blive medlem af. Klik på ”Næste”.
  • Klik på ”Udfør”.

Har du spørgsmål? Kontakt faggruppesekretær Søs Ammentorp, Tlf.33 38 61 60 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kommende arrangementer

I det omfang faggruppen har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

Ingen kommende arrangmenter.

Se alle DS' arrangementer

Mød nogle af faggruppens medlemmer

Lene RudolphLund

Lene Rudolph Lund

Formand

Retspsykiatrisk Klinik
Blegdamsvej 6B, 2
2200 København N

Telefon:
35360366
 Ninna SkjødtSarup

Ninna Skjødt Sarup

Kassér

Region Syddanmark
Psykiatrisk afd. Middelfart
Østre Hougvej 70
5500 Middelfart

Telefon:
99448428
InaSkovsbo

Ina Skovsbo

Bestyrelsesmedlem

Region Syddanmark
Psykiatrisk afd. Middelfart
Østre Hougvej 70
5500 Middelfart

Telefon:
99448426
63484000
Anne MarieHansen

Anne Marie Hansen

Bestyrelsessuppleant

Aarhus Universitets Hospital
Risskov
Retspsykiatrisk Klinik
Tyge Søndergaardsvej 26
8200 Skejby

Telefon:
91168788
Anne Mette SandHesselholdt

Anne Mette Sand Hesselholdt

Bestyrelsessuppleant

Retspsykiatrisk Klinik
Blegdamsvej 6B, 2
2200 København N

Telefon:
35360366
20204283

Generel information til faggrupper og sektioner

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedr. faggruppens politikområde?

» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper og øvrige sektioner

 

Godt at vide – information til faggrupper og sektioner

For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet folderen “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner” . Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.

» Læs “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner”.

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk