Faggruppen Hjemløse

Faggruppen tæller cirka 180 medlemmer, som er ansat inden for hjemløseområdet. Faggruppen består også af medlemmer der er i berøring med hjemløseområdet eller har interesse herfor.

Det arbejder faggruppen med

Hjemløsefaggruppen har til formål at afdække aktuelle problematikker og foreslå mulige løsninger ift. hjemløse i et nationalt og tværsektorielt perspektiv. Derudover deler faggruppen viden på tværs af udfører/myndighedsroller i henholdsvis offentlige og ikke-offentlige institutioner (NGOér).

Faggruppen tilstræber at påvirke den politiske dagsorden inden for hjemløseområdet ved eksempelvis at videreformidle erfaringer og løsningsforslag til DS.

Faggruppen har som erklæret mål at:

 • At styrke den fælles socialfaglighed på hjemløseområdet.
 • At skabe sammenhold og sammenhæng i den socialfaglige indsats på hjemløseområdet.
 • At have en øget positiv indvirkning på hjemløses livsvilkår.
 • At øge indflydelse og inddragelse af socialrådgivere ift. den givne politiske dagsorden.

Der afholdes generalforsamling og valg til bestyrelsen hver forår. Læs evt. vedtægterne i venstre fane.

Forretningsorden i hjemløsefaggruppen

 • Bestyrelsen har ansvar for at bidrage til høringssvar i forbindelse med lovændringer på området. Derudover har bestyrelsen til opgave at afholde kurser, arrangementer, seminarier og netværksmøder reginalt og nationalt.
 • Bestyrelsen vil løbende arbejde på at rekruttere nye medlemmer og input til faggruppen.
 • Bestyrelsens arbejdsopgaver er organiseret således.
 • Bestyrelsen har en flad struktur og hvert medlem har skiftevis ansvar for at afholde møde.
 • Møder afholdes minimum en gang i kvartalet.
 • Medlemmet der afholder mødet har ansvaret for udsendelse dagsorden samt referat fra sidste møde. Referent og ordstyrer går på skift.
 • Høringsbesvarelser går ligeledes på skift, således at 2 medlemmer har ansvaret for at indsende svar til DS.
 • Bestyrelsen bestræber sig på at invitere den faglige konsulent til hvert møde.

Alle medlemmer af faggruppen har mulighed for at deltage til bestyrelsesmøder med taleret, dog uden stemmeret.

Alle medlemmer har mulighed for at give input til høringssvar.

Medlemmer af faggruppen er mere end velkomne til at forslå fremtidige arrangementer.

Faggruppen har til hensigt at varetage det socialfaglige arbejde i forhold til brugerne og indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper under DS.

Konkrete arbejdsopgaver i faggruppen er i skrivende stund at drøfte konsekvenserne af kontanthjælpsreformen samt at komme med mulige løsningsforslag til afhjælpelse af vise uhensigtsmæssige konsekvenser af lov og praksis. Derudover er faggruppen optaget af boligmanglen, lange opholdstider på herberger, manglende sundhedstilbud til hjemløse, opholdsbetalinger på herberger, klageretten til hjemløse på herberger.

Alle medlemmer af faggruppen opfordres til at rejse en debat og tage del i alle debatter på hjemmesiden og på Facebook. Besøg faggruppens Facebook gruppe.

» Få indflydelse på faget – bliv aktiv i din faggruppe eller i dit faglige selskabs bestyrelse

Sådan bliver du medlem af gruppen

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du mulighed for at være med i nogle af vores mange faggrupper. For at være med, skal du selv tilmelde dig faggruppen. Det gør du ved at logge ind på Mit DS og følge denne vejledning:

 • Vælg ”erhvervsdata” i fanen ”Mit medlemskab”.
 • Klik på ”Mine nuværende ansættelsesforhold er ændret”. Klik på ”næste”
 • Vælg ”ændringer i dit nuværende job (ny titel, arbejdstid mm.)”. Udfyld dato. Klik på ”næste”.
 • Vælg den eller de faggrupper, du ønsker at blive medlem af. Klik på ”Næste”.
 • Klik på ”Udfør”.

Har du spørgsmål? Kontakt faggruppesekretær Søs Ammentorp, Tlf.33 38 61 60 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kommende arrangementer

I det omfang faggruppen har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

10 11
Faggruppen Hjemløse

Generalforsamling

København K / Generalforsamling

Se alle DS' arrangementer

Mød nogle af faggruppens medlemmer

Rene Nielsen

René Nielsen

Formand

SAND - De Hjemløses Landsorganisation
Sundholmsvej 34, st.
2300 København S

Telefon:
89937060
Karin MereteThrane

Karin Merete Thrane

Næstformand

Odense Kommune - Jobrehabilitering 2, Boligsociale Indsatser og St. Dannesbo
Tolderlundsvej 3C
5000 Odense C

Telefon:
66131372
Simon PatrickThilkjær Nicholson

Simon Patrick Thilkjær Nicholson

Kasserer

Københavns Kommune - Mændenes Hjem
Lille Istedgade 2
1706 København V

Telefon:
33243904
NancyPelle

Nancy Pelle

Bestyrelsesmedlem

SAND - De Hjemløses Landsorganisation
Sundholmsvej 34, st.
2300 København S

Telefon:
86122702
89937060
MaleneKanstrup Jensen

Malene Kanstrup Jensen

Bestyrelsesmedlem

RG60 Herberg
Rådmandsgade 60
2200 København N

AndersBruun Andersen

Anders Bruun Andersen

Bestyrelsesmedlem

Københavns Kommune - Hjemløseenheden
Griffenfeldsgade 44
2200 København N

Telefon:
21897409
DitteNilsson

Ditte Nilsson

Bestyrelsesmedlem

MariaWemmelund Tiedemann

Maria Wemmelund Tiedemann

Bestyrelsessuppleant

Slagelse Kommune - Jobcenter
Kalundborgvej 59
4200 Slagelse

Telefon:
58579496
58573333

Generel information til faggrupper og sektioner

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedr. faggruppens politikområde?

» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper, landsklubber og øvrige sektioner

 

Godt at vide – information til faggrupper og sektioner

For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet folderen “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner” . Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.

» Læs “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner”.

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kontakt DS’ faggruppekonsulent

Har du spørgsmål vedr. udviklingen af faggrupperne, faggruppeuddannelsen, DS’ faggruppestrategi mv.

Kontakt Mette Bertelsen. Tlf. 3338 6171
Mail meb@socialraadgiverne.dk