”Jeg forsøger at guide migranterne uden om en social deroute”

Det betyder meget for Silvia Fontana at møde hjemløse migranter med respekt. I Kompasset, som er Kirkens Korshærs multihus for migranter, arbejder hun for at skabe mere netværk omkring migranterne – og gøre en forskel for dem, der ikke føler sig helt velkomne.

”Jeg forsøger at guide migranterne uden om en social deroute”

Foto: Lisbeth Holten

Silvia Fontana samler på små, gode øjeblikke. Som når det går op for den hjemløse, udenlandske borger, at han faktisk ikke behøver et cpr.nr. eller en fast adresse for at søge job, og hun kan se lettelsen i hans øjne.

– Mange tror, at de opholder sig illegalt i Danmark, fordi de ikke har et cpr.nr. Jeg forklarer dem, at det ikke er nødvendigt med et personnummer – og så har de pludselig handlemuligheder og kan søge arbejde. For mig handler det om at have respekt for dem, der befinder sig på kanten af samfundet. Jeg kan gøre en lille forskel for dem, der ikke føler sig helt velkomne.

Silvia Fontana ved godt, hvordan det er at stå i et fremmed land uden at kunne koderne. Hun kom hertil fra Italien for 20 år siden, da hun blev dansk gift. Men hun er også bevidst om, at hun kom hertil på et andet overskud end mange af de hjemløse fattigdoms- og arbejdsmigranter fra EU, som hun fra Kompasset i Kirkens Korshær i København blandt andet hjælper med at blive korrekt registreret og informerer om deres ansvar og rettigheder som arbejdstager.

Hun er uddannet socialrådgiver i Italien og var overbevist om, at hun skulle arbejde med udsatte og arbejde internationalt eksempelvis i Sydamerika. Så mødte hun Niels, og det blev Danmark i stedet. Men det internationale og de udsatte er stadig omdrejningspunktet.

I dag har Silvia Fontana hjemmearbejdsdag, og det er nødvendigt indimellem for at kunne fordybe sig i lovgivning og komplekse sager. Som sagen om Fouad, der efter en del forhindringer fik et vikariat, kom til skade en af de sidste arbejdsdage – og siden blev nægtet sygedagpenge.

– Fouads sag er et godt eksempel på, at lovgivningen er kompleks, og at kommunerne ofte ikke kender den til bunds, når det for eksempel gælder EU-borgere, der har arbejde, men ikke fast bopæl. Kompasset støttede ham igennem registreringsprocessen, ansøgning om skattekort, ansøgning om EU-bevis hos SIRI og – da han ikke har en fast bopælsadresse – ansøgning om det særlige sundhedskort, som udstedes af Udbetaling Danmark. Efter en lang tovtrækning fik han sygedagpenge, som han har ret til, men nu mener kommunen, at hans EU-bevis ikke længere er gyldigt. Så det er vi gået ind i.

Silvia Fontana forstår godt, at det kan være svært at navigere i den komplekse lovgivning, også for myndighederne, og derfor arbejder hun hårdt på at kommunikere konstruktivt med samme myndigheder – og som en længerevarende løsning at skabe mere netværk og partnerskaber omkring migranterne.

– Mit arbejde er en social investering, for Jeg forsøger at guide migranterne uden om en social deroute.


CV Silvia Fontana
54 år, København

  • 2019- Bestyrelsesmedlem i Faggruppen Hjemløse, DS
  • 2018- Arbejdsmiljø­repræsentant
  • 2013- Kirkens Korshær Kompasset – multihus for hjemløse migranter
  • 2003-2013 Caritas Bologna (rådgivning for hjemløse)
  • 1993-2003 Projektleder, projektassistent og socialrådgiver
  • 1998 Uddannet socialrådgiver, Universita di Verona
  • 1993 Cand.scient.pol. i statskundskab (Internationale studier) Universita di Padova
  • 1987 IB-student United World College of the Adriatic