Socialrådgiveren 02/23

Indhold

Mit yndlingsord: Hypotese

Af Jonas Weng, socialkonsulent, Fonden Vita, Center for Socialt Arbejde, og suppleant til bestyrelsen i DS-Region Nord

”Jeg forsøger at guide migranterne uden om en social deroute”

Det betyder meget for Silvia Fontana at møde hjemløse migranter med respekt. I Kompasset, som er Kirkens Korshærs multihus for migranter, arbejder hun for at skabe mere netværk omkring migranterne – og gøre en forskel for dem, der ikke føler sig helt velkomne.

Guiden: Værn dig mod digital chikane

Som frontpersonale er socialrådgivere særligt udsatte for chikane på sociale medier og digitale tjenester. Din arbejdsplads skal beskytte mod chikane, men du kan også selv gøre noget. Især på dine sociale medier.

Esbjerg og Odsherred vil have arbejdstidskabalen til at gå op

”Jeg kan give den fuld skrald fire dage om ugen, fordi det passer ind i mit liv.” Sådan siger socialrådgiver og tillidsrepræsentant Janni Hygum fra Jobcenter Esbjerg, som på to af de fire dage arbejder hjemmefra. Hun er glad for friheden og fleksibiliteten – også selv om de enkelte arbejdsdage er blevet lange. Begejstringen halter lidt i Odsherred, som var den første kommune, der eksperimenterede med en firedages arbejdsuge.

Eksperter: Et opgør med 8-16-kulturen er ikke uden benspænd

Mere fleksibilitet i arbejdslivet skaber større arbejdsglæde hos mange. Det viser forsøg fra både private og offentlige arbejdspladser, lige som det fleksible arbejdsliv også er med i fagbevægelsens oplæg til OK24. Eksperter vurderer, at tendensen mod mere fleksibilitet vil fortsætte, men et opgør med 8-16-kulturen er ikke uden benspænd.

Det nye, fleksible arbejdsliv – hvorfor og hvordan?

Hvordan kan vi sikre, at de kommunale og regionale arbejdspladser forbliver attraktive? Det vil være et tema til overenskomstforhandlingerne i OK24. Vi har spurgt tre tillidsvalgte, om de mener, at deres arbejdsliv kan blive bedre – og deres arbejdsplads mere attraktiv – hvis der er fokus på større fleksibilitet?

Jura: Grænser for sagsoplysning

Myndighederne har ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt, inden de træffer afgørelse. Men en ansøgning om en social ydelse giver ikke grundlag for at undersøge alle afskygninger af en ansøgers liv.

”Retsmedicinske screeninger ved mistanke om vold styrker kvaliteten i vores arbejde”

Retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold bør være obligatorisk. Det mener to socialrådgivere fra Børnehus Hovedstaden efter at have været med i projekt, som viser, at der er et stort mørketal, hvor tegn på vold ikke opdages uden retsmedicinsk screening. Retsmediciner efterlyser, at myndigheder og politikere tager ansvar og finder en hurtig løsning