LEDER: Hvordan skaber vi den bedste uddannelse?

"Mange temaer er i spil for at sikre, at vores fag står stærkt i fremtiden."

LEDER: Hvordan skaber vi den bedste uddannelse?

Foto: Lisbeth Holten

”Vi har en situation nu, hvor vi simpelthen ikke kan gøre de studerende, vi har, dygtige nok inden for de rammer, som vi driver uddannelse under i dag, herunder økonomi”.

Sådan sagde Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler, i Politiken på baggrund af en ny undersøgelse fra Tænketanken DEA. Andelen af studerende med lave karakterer er steget markant på professionshøjskolerne de seneste 10 år, viser undersøgelsen.

I Dansk Socialrådgiverforening har vi nedsat en ­ressourcegruppe om socialrådgiveruddannelsen for at finde flere svar på, hvordan vi gør uddannelsen mere attraktiv i en tid med faldende optag, og de studerende mest muligt parate til et krævende arbejdsmarked.

Socialrådgiveruddannelsen er den professionsbachelor med flest studerende fra uddannelsesfremmede hjem. Det stiller en opgave til samfundet. Men kræver også nogle rammer, der sikrer, at hovedparten af de studerende kan afslutte uddannelsen på et fagligt tilfredsstillende niveau – og det arbejder vi for.

Mange temaer er i spil for at sikre, at vores fag står stærkt i fremtiden, og jeg glæder mig over det store engagement i at finde svar, jeg møder hos socialrådgivere. De spørger for eksempel: Bør der være minimumskrav for optagelseskrav på uddannelsen, og bør niveauet for at bestå eksaminerne være højere? Bør der være større fokus på rammerne for didaktik og differentiering, og skal der sættes ind for at styrke socialrådgiveruddannelsens prestige?

Under alle omstændigheder kræver det flere ressourcer at lave uddannelse for. Både for at kunne tilbyde mindre hold, individuel feedback, SPS-støtte og mere tid til underviserne til at forberede en undervisning, hvis krav til differentiering vokser.

Det, håber jeg, der snart er politisk vilje til på Christiansborg! Kun på den måde kan vi sikre, at der er tilstrækkelig med socialrådgivere til at hjælpe udsatte børn og voksne også fremover.