REGIONSLEDER: Hellere forebygge end brandslukke

"Trivsel, tid og kvalitet hænger sammen."

”Jeg er hele tiden i løbetøjet for bare at nå det allermest nødvendige og har hele tiden en fornemmelse af, at komme mere og mere bagud”.
Citatet er en socialrådgivers og stammer fra et påbud, som Arbejdstilsynet har givet Langeland Kommunes familieafdeling. Og det sætter så rammende ord på, hvordan det er at være udsat for stor arbejdsmængde og tidspres.

Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet bliver tilrettelagt og udført på en måde, som ikke forringer medarbejderes sikkerhed eller sundhed. Hvis ikke arbejdsgiver forebygger risikoen for, at medarbejderne bliver syge af for stor arbejdsmængde og tidspres, er det et brud på arbejdsmiljølovgivningen.

Efter den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er trådt i kraft, ser jeg flere påbud om stor arbejdsmængde og tidspres på socialrådgiver-arbejdspladser. Et påbud skal man handle på inden for en tidsfrist. Det er ledelse, kommunalpolitikere og vi i Dansk Socialrådgiverforening med til at sikre.

På Langeland er vores konsulenter og jeg derfor rykket ud. Vi er i dialog med ledelse og politikere, har samtaler med berørte socialrådgivere, følger processen og udtaler os til pressen. Men det vil tage lang tid – og det kan hverken medarbejdere eller borgere være tjent med.

I den bedste verden forebyggede vi frem for at slukke brande. Fra det sociale arbejde ved vi, hvor afgørende tidlige indsatser er. Den erfaring skal vi tage med os over i arbejdsmiljøindsatsen. Derfor er det afgørende at handle på parametre som høje sagstal og stor kompleksitet i sager, frist­overskridelser og klager på sagsniveau, stor personaleudskiftning og højt sygefravær, eller hejste flag i trivselsundersøgelser og anmeldelser af arbejdsskader.

Hvis Langeland Kommune havde fulgt og handlet på de parametre, er jeg overbevist om, at situationen havde været en anden.

Derfor arbejder jeg og resten af DS for, at alle kommuner vedtager loft over antal sager. Trivsel, tid og kvalitet hænger sammen.

Derudover skal vi også arbejde for åbenhed og dialog om andre kvalitets- og arbejdsmiljøparametre, så vi netop kan handle i tide. Vi skal sige det højt, når vi lykkes med at forebygge, så vi kan lære af hinanden. Vi vil nemlig være et fag med faglige OG arbejdsmiljømæssige fyrtårne!

» Læs mere om DS’ vejledende sagstal på socialraadgiverne.dk/sagstal