DEBAT: Faglighed og følelser

"I anbringelsessager er adgang til faglig og juridisk sparring enormt vigtig."

Ifølge 24syv har en socialrådgiver i Frederikssund Kommune anmodet Hillerød Hospital om at sætte en kvindes fødsel i gang. Det med henblik på at anbringe barnet uden samtykke. Som en del af en længere mailkorrespondance mellem kommune og hospital skriver socialrådgiveren:

“Set i lyset af, at Sofie måske føder på søndag lige op til jul, vil vi af hensyn til Sofie og julen, forespørge om det kunne være mulighed for hende at sættes i gang snarest”.

Kvinden fødte naturligt den 20. december, og hendes søn blev ikke tvangsfjernet.

Sagen har bragt følelser i kog hos borgere, fagfæller, eksperter og politikere, hvilket er forståeligt. For sagen er alvorlig – det er anbringelsessager altid. Dog rummer mediehistorier sjældent de mange nuancer, vi som socialrådgivere møder i vores hverdag på det socialfaglige felt. Der kan være sider af denne sag, som ikke er blevet belyst, fordi kommunen og den pågældende socialrådgiver af gode grunde ikke kan udtale sig om den konkrete sag.

Ikke desto mindre er det hævet over enhver tvivl, at vi socialrådgivere ikke har lovhjemmel til at foreslå et hospital at igangsætte en fødsel. Derfor bliver jeg som mange andre ramt på min faglige stolthed, når en sag som denne kommer frem.

Vi skal som socialrådgivere altid være bevidste om vores lovhjemmel. I anbringelsessager er adgang til faglig og juridisk sparring enormt vigtig. Samtidig er det afgørende, at vi har ordentlige arbejdsvilkår, så alt for højt arbejdspres, manglende oplæring eller manglende erfaring ikke er med til at skabe sager som den i Frederikssund. Det ansvar ligger både hos os som fagforening, hos kommunerne og hos politikerne.

Socialministeren er kaldt i samråd om sagen, som kommunen har beklaget. Men sager som denne bør få os socialrådgivere til at stoppe op og undersøge, hvad der gør, at en sag ender på den måde. Hvad der skal til for at skabe de bedste forudsætninger for vores arbejde, vores faglighed og hjælpen til borgerne – det skal vi tale med hinanden om.


Sisi Ploug er socialrådgiver, forkvinde for Faggruppen Børn, Unge og Familier og medlem af DS’ hovedbestyrelse