Mit yndlingsord: Hypotese

Af Jonas Weng, socialkonsulent, Fonden Vita, Center for Socialt Arbejde, og suppleant til bestyrelsen i DS-Region Nord

Det er et ord, som i sin betydning på én og samme tid handler om at anerkende, at man laver overvejede antagelser, men også erkender, at den konklusion, man kommer frem til, ikke nødvendigvis er den endegyldige sandhed.

Hypotese-dannelser er en ydmyg tilgang til at danne et helhedssyn, og – efter min mening – den eneste forsvarlige måde man kan gå ind i arbejdet med komplekse og kaotiske sociale problematikker på.