Fagligt Selskab for Socialrådgivere i Børne- og ungdomspsykiatri

Socialrådgivere ansat i Børne- og ungdomspsykiatri engagerer sig og bidrager med socialfaglige vinkler i det tværfaglige forum.

Det arbejder vi med

Socialrådgivere ansat i børne- og ungdomspsykiatri indgår i undersøgelses- og behandlingsarbejde og bidrager med en socialfaglig vinkel i det tværfaglige forum bestående af blandt andet børne- og ungdomspsykiatere, psykologer, pædagoger og sygeplejersker.

Der er ansat socialrådgivere i ambulatorier, dag- og døgnafsnit samt i åbne og lukkede afsnit.

Det faglige selskab arrangerer årligt et to-dags seminarium, der så vidt muligt er placeret et sted centralt i landet. Det faglige selskab har en bestyrelse bestående af fem medlemmer, som vælges for to år ad gangen på den årlige generalforsamling, som holdes i forbindelse med seminariet.

Bestyrelsen mødes tre til fem gange om året, og hovedopgaven er at arrangere det faglige selskabets årlige seminarium og generalforsamling, som finder sted i slutningen af august. Temaet for seminariet tager udgangspunkt i ønsker fra medlemmerne ved det forrige års seminar, hvorfor evalueringen på faggruppeseminariet vægtes højt.

Derudover bidrager bestyrelsen til besvarelse af høringssvar til DS i forbindelse med lovforslag.

Udover dette er der altid mulighed for, at den siddende bestyrelse kan påtage sig andre opgaver alt efter tid, lyst og engagement.

Årshjulet skal ses som et arbejdsredskab for bestyrelsen og et indblik i bestyrelsesarbejdet for det faglige selskabets medlemmer.

» Få indflydelse på faget – bliv aktiv i din faggruppe eller i dit faglige selskabs bestyrelse

Sådan bliver du medlem af gruppen

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du mulighed for at være med i nogle af vores mange faggrupper. For at være med, skal du selv tilmelde dig faggruppen. Det gør du ved at logge ind på Mit DS og følge denne vejledning:

  • Vælg ”erhvervsdata” i fanen ”Mit medlemskab”.
  • Klik på ”Mine nuværende ansættelsesforhold er ændret”. Klik på ”næste”
  • Vælg ”ændringer i dit nuværende job (ny titel, arbejdstid mm.)”. Udfyld dato. Klik på ”næste”.
  • Vælg den eller de faggrupper, du ønsker at blive medlem af. Klik på ”Næste”.
  • Klik på ”Udfør”.

Har du spørgsmål? Kontakt faggruppesekretær Søs Ammentorp, Tlf.33 38 61 60 Mail sa@socialraadgiverne.dk

Kommende arrangementer

I det omfang faggruppen har aktuelle arrangementer vil det fremgå her på siden.

22 08
Fagligt Selskab for Socialrådgivere i Børne- og ungdomspsykiatri

Socialrådgiveren som samarbejdspartner

Vejle / Seminar

Se alle DS' arrangementer

Mød nogle af faggruppens medlemmer

Tutte Friis

Tutte Friis

Formand

Region Midtjylland - Psykiatrisk klinik for unge
BUA (Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling)
Palle Juul Jensens Boulevard 175
8200 Aarhus N

Telefon:
21514575
22331083
Poul Erik Rask Pedersen

Poul Erik Rask Pedersen

Kasserer

Region Syddanmark
Børne- og Ungdomspsykiatri i Sydjylland (Vejle)
Nordbanen 5
7100 Vejle

Telefon:
30263010
SusannePost Nexø

Susanne Post Nexø

Bestyrelsesmedlem

Region Hovedstaden - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden
Bispebjerg Bakke
2400 København NV

Telefon:
21628370
Trine MeldgaardNielsen

Trine Meldgaard Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Region Sjælland Børne - og Ungdomspsykiatrien
Smedegade 16
4000 Roskilde

Lotta Mangs

Lotta Mangs

Bestyrelsessuppleant

Region Midtjylland - Psykiatrisk klinik for unge - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
Palle Juul Jensens Boulevard 175
8200 Århus N

Telefon:
22493999
Stine Nielsen

Stine Nielsen

Bestyrelsessuppleant

Region Sjælland Børne - og Ungdomspsykiatrien
Smedegade 16
4000 Roskilde

Telefon:
58538086

Generel information til faggrupper og sektioner

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål vedr. det faglige selskabets politikområde?

» Se liste over kontaktpersoner til faggrupper og øvrige sektioner

Godt at vide – information til faggrupper og sektioner

For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet folderen “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner” . Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.

» Læs “Godt at vide – information til faggrupper og sektioner”

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk