Seminar og generalforsamling

Vi tilbyde socialrådgivere ansat på kvindekrisecentrene en undervisningsdag med fokus på trivselsfremmende værktøjer, som samtidigt kan anvendes direkte i arbejdet med kvinderne.

Program

Dag 1 – mandag den 31. maj 2021

Kl. 8.30 – 9.15 Kaffe, te og morgenmad/snacks

Kl. 9.15 START på Faggruppeseminar 2020

Kl. 9.15 – 10.00 Velkomst ved Bestyrelsen.

Præsentation af program og fokusområder.

Faggruppens rolle, som politisk aktør.

Kl. 10.00 – 11.00 Formand Dansk Socialrådgiverforening Mads Bilstrup

Fokus på arbejdsmiljø, trivsel og forebyggelse af belastning og stress.

Kl. 11.00 – 11.15 Kaffe pause

Kl. 11.15 – 12.30 Familieretshuset v Sarah Ditlevsen.

Oplæg og dialog om ”Det nye familieretlige system”.

Fokus på bl.a. screenings/risikovurderingsværktøjerne i Familieretshuset, hvordan inddrages det voldsfaglige perspektiv i belysnings, vurderings og afgørelsesgrundlag. 

Kl. 12.30 – 13.30 Frokost

Kl. 13.30 – 14.45 Familierets advokat Louise Milthers og kollega kommer og giver et oplæg med afsæt i det juridisk perspektiv, juraens anvendelighed ift. ændringer i det nye familieretslige system.

Kl. kl. 11.00 – 11.15 Kaffepause 

Kl. 15.00 – 15.45 Nyt fra Dansk Socialrådgiverforeniong v. seniorkonsulent Henrik Egelund Nielsen Politik og Kommunikation

Oplæg om nyt med relevans for vores fagområde/dialog med fokus på indsats og prioritering.    

Hvad skal vi have fokus på/ arbejde med i faggruppens årshjul.

Kl. 15.45 – 16.45 Kvindekrisecenter Faggruppen v Bestyrelsen.

Fra Dansk Socialrådgiverforening kommer, seniorkonsulent Henrik Egelund Nielsen og konsulent Mette Grostøl og støtter op om en evalueringsproces i faggruppen, som kan generere fundament for en praksisnær erfaringsopsamling ift. ”Det familieretlige system”.

Hvor vi skal have et særligt fagpolitisk fokus.

Der samles også op på indsats og ønsker for det kommende års arbejde i bestyrelsen/ faggruppen.

Kl. 16.45 – 17.00 Afrunding og evaluering af dagen.

Kl. 17.00 – 19.00 Pause

Kl. 19.30 Generalforsamling under middagen, med valg til bestyrelsen og beretning.

Dagsorden se nederst på siden.

 

Dag 2 – tirsdag den 1. juni 2021

Kl. 7.30 – 8.30 Morgensamling med QIGONG v Lene Belling

Kl. 7-30- 9.30 Morgenmad 

Kl. 9.30 START på 2. del af Faggruppeseminar

Fokus på trivselsfremmende værktøjer via yoga og åndedrætsøvelser, som samtidigt kan anvendes direkte i det fagprofessionelle arbejde med kvinderne.  

Anne Goncalves, yogalærer, mindfulness instruktør, life- og stresscoach kommer og underviser i redskaber fra yogaens verden, beroligende yoga øvelser, åndedrætsøvelser og meditation, som deltagerne selv kan få gavn af til forebyggelse af stress og bedre trivsel i arbejdslivet, samt teknikker, som deltagerne kan bruge direkte i arbejdet på kvindekrisecentrene.

Allan Dammose, osteopat kommer og underviser i stressfysiologi. 

Program frem til kl. 16, inklusive kaffepauser og frokost.

Husk medbring et tæppe og behageligt tøj, da vi selv skal praktisere. 

Foreløbig dagsorden til generalforsamling
 

 1. Valg af dirigent   
 2. Godkendelse af indkaldelse
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Budget – regnskab
 6. Indkomne forslag (Forslag sendes til Søs Ammentorp sa@socialraadgiverne.dk )
 7. Valg til bestyrelsen:
  På valg i år 2020 var: Dan og Astrid, samt Gitte (suppleant vælges 1 år ad gangen).
  Stine, Lonni, Mathilde på valg i år 2021. Vi ønsker alle at genopstille, og håber samtidigt at der er flere af jer, der har lyst at blive medlem af bestyrelsen.
  Dan er trådt ud af bestyrelsen, grundet andet arbejde. Tak til Dan for hans store indsats.
  Bestyrelsen består af 6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
 8. Evt.