Seminar og generalforsamling

Temaet for året seminar: Socialrådgiveren som samarbejdspartner

Program

Torsdag – Værdifuld viden om dig….. og de andre

Oplæg ved Lone Majland, Cand. Mag i kommunikation og Master MPG.                                    

Lone Majland har 15 års konsulenterfaring og 5 års ledererfaring. Hun har oparbejdet en stor praksiserfaring om bæredygtige samarbejdsrelationer gennem fokus på motivation og kommunikation, herunder brug af personprofilanalyse. Hendes ekspertise spænder bredt; er certificeret i forskellige profilværktøjer, hvilket har betydet en dybdegående forståelse af, hvordan mennesker agerer og reagerer i forskellige situationer.

"Når man i hjælperrollen bruger sig selv som et fundamentalt redskab, er det vigtigt at kende sig selv. Når man bevidstgøres om egne adfærdsmønstre, opbygger man resiliens og robusthed til at indgå i de mange forskellige relationer med samarbejdspartnere. At arbejde med sig selv er altså en forudsætning for kontinuerligt, at lykkes i en tid med øget kompleksitet og pres fra politisk og samfundsniveau til organisatoriske niveau og øget fokus fra brugerne".

Lone Majland udtaler – "Vi kan have en god dags adfærd og en dårlig dags adfærd som afspejler vores sindstilstand og arbejdspres. Når vi opnår selvindsigt i egen adfærd og mønstre, kan vi afhjælpe udbrændthed og stress, og vi kan afkode andre der agerer ud fra deres mønstre og adfærd".

Lone Majland skriver også, at personprofiler kan fungere som et værdifuldt redskab, der ikke kun hjælper med at kende sig selv, men også giver indsigt i hvordan man etablerer et godt samarbejde med andre. Dette er afgørende for at opbygge stærke relationer og skabe et harmonisk samarbejdsklima, hvor forskelligheder ses som en styrke snarere end en udfordring.

På seminariet vil der blive drøftet forskellige træk og karakteristika for funktioner såvel som personer. Vores responsive adfærd så vel som de strukturelle forventninger afhænger af både kontekstforståelse, opgavens karakter og vores personlighed, som vi sætter i spil. Vi vil se nærmere på tilpasningsstrategier så vi handler bevidst i vores kommunikative adfærd.

Vi vil se på samspillet mellem socialrådgiveren og de mange interessenter indefra og ud og udefra og ind, altså indsigt i hvem er jeg? Hvad har jeg præference for at gøre? Hvad kalder opgaven på? Og hvordan tilpasser jeg mig mine omgivelser og interessenter når jeg kommunikerer?     

 

Fredag – socialpolitisk information samt faglig sparring 

Ditte Brøndum – næstforkvinde i Dansk Socialrådgiverforening vil gæste os dag 2. Ditte Brøndum vil give os et indblik i de socialpolitiske temaer der rører sig aktuelt.

Faglig sparring, erfaringsudveksling og drøftelse i grupper med afsæt i torsdagens oplæg/emne.

 

Generalforsamling
torsdag den 22.august fra kl. 15.30-17.00.
Dagsorden er sendt ud via E-netværket til alle medlemmer af fagligt selskab.
Du kan tilmelde dig til kun at deltage i generalforsamlingen enten fysisk eller via Teams. Vi sender link til Teams efter tilmeldingsfristen.

Priser
Deltagelse begge dage inkl. overnatning på enkeltværelse: 2300 kr.
Deltagelse en dag inkl. middag 1400 kr.
Deltagelse en dag udenmiddag 1100 kr.
Deltagelse kun i generalforsamlingen er gratis

Har du spørgsmål i forbindelse med seminaret, kan der rettes henvendelse til formand Tutte Friis: tuttefriis@gmail.com

Tilmelding er bindende.