Seminar og generalforsamling

Oplæg ved Caroline Adolphsen, Betina Vester Foget og Stine Gry Staal Steffensen. Næstformand i Dansk Socialrådgivere Ditte Brøndum giver et indblik i de aktuelle socialpolitiske temaer, der rører sig.

Torsdag: Det svære forældresamarbejde

Oplæg ved Caroline Adolphsen
Lektor cand.jur., ph.d. Caroline Adolphsen har skrevet en juridisk afhandling om information og samtykke ved mindreårige patienter. Caroline Adolphsen er fast underviser på Sundhedsstyrelsens specialiseringskurser om ungdomsmedicin og underviser desuden socialrådgivere og andre fagpersoner på en række områder, der knytter sig til spørgsmål om forældresamtykke, forældrekonflikter og behandling i sundhedsvæsenet.

Carloline Adolphsen vil på sit oplæg bl.a. have fokus på:

”Samtykke og forældreinddragelse”

Hvilke regler gælder der for inddragelse og samtykke, når barnets forældre ikke lever sammen? Hvornår skal forældrene være enige og hvilken betydning har det, hvis barnet er del af en regnbuefamilie, hvor flere voksne deles om forældrerollen? Hvilken rolle spiller barnets egne ønsker?

Oplæg ved Betina Vester Foget og Stine Gry Staal Steffensen
Betina Vester Foget er cand.mag. pæd, Københavns Universitet – Børnefaglig konsulent i Psykiatrifonden.
Stine Gry Staal Steffensen er cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, Aalborg Universitet. Fagkonsulent i Psykiatrifonden.

Når børn er i mistrivsel, så påvirker det hele familien
Forældre oplever ofte i forbindelse med deres barns mistrivsel at stå i en svær og belastet situation, hvilket kan lede til afmagt og frustrationer.
Frustrationer som kan gøre samarbejdet med de fagprofessionelle svært.
Hvordan møder vi som fagpersoner og repræsentanter for systemet bedst muligt forældre i krise?

  • Forældreperspektivet – fokus på påvirkning af forældreevne under belastning
  • Den fagprofessionelles perspektiv – vigtige fokuspunkter i mødet med forældre i krise
  • Samtaleopmærksomheder – hvilke fælder kan vi ryge i, og hvilke greb kan anvendes til at åbne op for et samarbejde?
  • Konkrete redskaber til at støtte forældre til børn i mistrivsel

 

Fredag – Socialpolitisk information samt faglig sparring

Ditte Brøndum – næstformand i Dansk socialrådgiverforening vil give os et indblik i de aktuelle socialpolitiske temaer, der rører sig. 

Faglig sparring, erfaringsudveksling og drøftelse i grupper med afsæt i torsdagens oplæg/tema – Det svære forældresamarbejde.

Program

Torsdag d. 25. august 2022

kl. 09.15 –   9.45    Ankomst – kaffe og brød

kl. 09.45 – 10.00   Velkomst og præsentation

kl. 10.00 – 12.00    Oplæg v/ Lektor cand. jur., ph.d. Caroline Adolphsen

kl. 12.00 – 13.00     Frokost

kl. 13.00 – 16.00     Oplæg v/Cand. mag. pæd. mv – Psykiatrifonden, Betina Vester Foget og Cand. mag. i læring og forandringsprocesser Stine Gry Steffensen 

kl. 16.00 – 16.30    Pause

kl. 16.30 – 18.00    Generalforsamling

kl.  18.00- 19.00    Pause

kl. 19.00 –              Middag

 

Efter middagen er der quiz og socialt samvær.

Der serveres kaffe med sødt, øl, vand og vin.

 

Fredag d. 27. august 2022

 

kl. 07.30 – 08.30     Morgenmad

kl. 08.30 – 10.30     Oplæg v/Ditte Brøndum – næstformand i Dansk Socialrådgiverforening

kl. 10.30 – 10.45      Pause

kl. 10.45 – 12.00      Faglig sparring., erfaringsudveksling og drøftelse i grupper med afsæt i torsdagens oplæg/tema

kl. 12.00 – 12.30      Evaluering af seminariet

kl. 12.30 –                 Frokost

 

Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (findes her)
3. Formandens beretning v/ Tutte Friis
4. Regnskab og budget v/ kasserer Poul Erik Rask Pedersen
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Evt.

Forslag til dagsorden sendes senest 8. dage før afholdelse af generalforsamlingen til Tutte Friis – tuttfrii@rm.dk

Bestyrelsen består af:
Formand Tutte Friis (Region Midt)
Bestyrelsesmedlem Poul Erik Rask Pedersen (Region Syd)
Bestyrelsesmedlem Susanne Post Nexø (Region Hovedstaden)
Bestyrelsesmedlem Suzanne Morrah Bille (Region Hovedstaden)

På valg til bestyrelsen er:
Poul Erik Rask Pedersen

Derudover skal der vælges et medlem til en ordinær plads samt en suppleant. Denne ordinære plads, da tidligere bestyrelsesmedlem/kasserer Tove Kjeldgaard er gået på pension.

Priser for deltagelse i seminaret:
Dagspris uden middag: 1100 kr.
Dagspris med middag: 1400 kr.       
Deltagelse begge dage med forplejning og overnatning på enkeltværelse: 2300 kr.     

Du bedes vælge en af disse muligheder ved tilmelding                                                                       

                                                           

Tilmeldingsfrist d. 18.juli 2022 
Tilmelding er bindende efter denne dato.
Ved tilmelding bedes givet samtykke til at figurere på deltagerlisten – dette iht datatilsynet.

Er du ikke medlem af Dansk Socialrådgiverforening eller har du spørgsmål rettes henvendelse til kasserer Poul Erik Rask Pedersen: poul.erik.rask.pedersen@rsyd.dk eller formand Tutte Friis: tuttfrii@rm.dk