Seminar og generalforsamling

Udvikling af styrket samarbejde og status på den politiske situation

Program

Torsdag
Udvikling af styrket samarbejde mellem Region og Kommune

Oplæg ved Bakkehuset – Region Sjælland
Målgruppen for Bakkehuset er børn og unge og deres familier, som har henvendt sig i Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM), men som ikke umiddelbart skal indlægges akut. Tilbuddet gælder for børn og unge fra alle 17 kommuner i Region Sjælland, når der er alvorlige tegn på mistrivsel eller begyndende psykisk sygdom.

Formålet med Bakkehuset er at skabe en øget sammenhæng i forløb, at koordinere mellem sektorerne og at forebygge akutte indlæggelser hos børn og unge med psykiske vanskeligheder. I Bakkehuset samles overgangen mellem kommunal service og regional/psykiatrisk behandling.

Personalegruppen er tværfaglig sammensat. Socialrådgiverne Karin Waidtløv og Heidi Madsen er begge udlånt til Bakkehuset 30 timer/ugentlig fra 2 forskellige kommuner, – de resterende 7 timer er i hjemkommunen. 

Karin Waidtløw og Heidi Madsen vil i fællesskab holde oplæg om deres arbejde i og samarbejde med Bakkehuset.

Oplæg ved KIT – Koordineret Indsats på Tværs, BUC – Region Hovedstaden
Enhed for Udvikling af Tværsektorielt Samarbejde (UTS) i Region Hovedstaden har udviklet en samarbejdsmodel for det tværsektorielle samarbejde mellem BUC og kommunerne, for de børn og unge der har behov for en indsats i begge sektorer. Modellen er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med kommunale samarbejdspartnere som den del af Sundhedsstyrelsens Forløbsprogrammer i 2018-2021. Der arbejdes aktuelt med at implementere modellen i BUC og i 8 kommuner. Det er ambitionen at modellen på længere sigt skal udbredes i alle Region Hovedstadens 29 kommuner.

Modellen består af enkle systematiske arbejdsgange for samarbejdet både i region og kommuner og modellen forudsætter at både alle afsnit i BUC og de enkelte kommuner forpligter sig på samarbejdet.

I oplægget vil vi komme omkring selve modellen og dens kerneelementer, men også på hvordan vi arbejder med at implementere modellen både i BUC og i de enkelte kommuner, samt den mindset-ændring som samarbejdet kræver.

Fra KIT-teamet i BUC deltager KIT-konsulenterne Irene Meldgaard Milthers (cand.san.) og Dorte Huld (cand.mag.). Irene og Dorte arbejder til daglig med KIT-implementeringen og har derudover bred erfaring fra klinikken.

Fredag
Socialpolitisk information samt faglig sparring

Signe Færch – forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening vil gæste os dag 2. Signe vil give os et indblik i de aktuelle socialpolitiske temaer, der rører sig. 

Faglig sparring, erfaringsudveksling og drøftelse i grupper med afsæt i torsdagens oplæg/tema – Udvikling af styrket samarbejde mellem Region og Kommune.

Pris:
Dagspris uden middag 1100 kr.
Dagspris med middag 1400 kr. 
Begge dage alt inklusiv 2300 kr.                                             

Er du ikke medlem af Dansk Socialrådgiverforening eller har du spørgsmål rettes der henvendelse til kasserer Poul Erik Rask Pedersen: poul.erik.rask.pedersen@rsyd.dk eller formand Tutte Friis: tuttfrii@rm.dk

Tilmelding er bindende efter den 30.juni.

Ved tilmelding bedes givet samtykke til at figurere på deltagerlisten – dette iht datatilsynet.

 

Vi glæder os til at se dig!